Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Các chuyên mục
TĐT KINH TẾ 2021
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 25/02/2021

 Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 1. Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tải và xem
 2. Quyết định số 1344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 -  Tải và xem.
 3.  Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tải và xem.
 4. Phiếu và sổ tay hướng dẫn điều tra viên khối Doanh nghiệp - Tải và xem
 5. Quy trình điều tra phiếu Doanh nghiệp - Tải và xem
 6. Phiếu và sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội - Tải và xem 
 7. Quy trình lập bảng kê phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội - Tải và xem
 8. Phiếu và giải thích ghi phiếu Cá thể - Tải và xem
 9. Quy trình điều tra phiếu Cá thể - Tải và xem
 10. Phiếu và giải thích ghi phiếu Tôn giáo - Tải và xem
 11. Quy trình chọn mẫu phiếu Doanh nghiệp, Cá thể - Tải và xem
 12. Phương án, phiếu, bảng hỏi và giải thích phiếu Thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội - Tải và xem
 13. Kế hoạch tuyên truyền TĐT Kinh tế năm 2021 của BCĐ TĐT tỉnh Nam ĐỊnh - Tải và xem
Các bái khác
CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN THU THẬP THÔNG TIN TRONG TĐT KINH TẾ 2021 - 26/02/2021
Thông báo
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 245
Hôm nay: 300
Hôm qua: 2,110
Tuần này: 77,094
Tuần trước: 551,448
Tháng này: 743,271
Tháng trước:
Tất cả: 1,041,143
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định