Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin hoạt động ngành
Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với công chức làm công tác Thống kê cấp xã năm 2022 - 16/05/2022

Từ ngày 11-13/5/2022, Cục Thống kê tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ Nam Định tổ chức Lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với công chức làm công tác Thống kê của các phường, xã năm 2022. Tham dự Lớp tập huấn có Ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê; Ông Lại Văn Hiếu Phó giám đốc sở Nội vụ tỉnh Nam Định; Ông Phạm Văn Tụ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; một số công chức các phòng chuyên môn của Cục Thống kê và Sở Nội vụ; các giảng viên và công chức làm công tác thống kê của 226 xã, phường, thị trấn.

[Chi tiết]
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỤC THỐNG KÊ, NHIỆM KỲ 2022-2024 - 27/04/2022

  Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐTN và Hướng dẫn số 04-HD/ĐTN ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đoàn.
  Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thống kê, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Ngày 26/4/2022, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê Nam Định long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Thống kê Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2024.

[Chi tiết]
Hội thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê và Hướng dẫn xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê - 20/04/2022

 Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK và Hướng dẫn xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với trang thông tin điện tử của TCTK. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, chuyên viên một số đơn vị liên quan. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu là các Cục Thống kê địa phương trong cả nước với sự tham dự của lãnh đạo, chuyên viên phòng liên quan.

Tại điểm cầu Cục Thống kê Nam Định có đồng chí Nguyễn Văn Ty - Cục trưởng, lãnh đạo và các công chức thuộc phòng Thống kê Tổng hợp tham dự Hội nghị.

[Chi tiết]
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI HUYỆN GIAO THỦY - 14/04/2022

   Sáng ngày 12/4/2022, thực hiện theo kế hoạch số 157/KH-CTK, ngày 22 tháng 3 năm 2022, của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê 6 tháng đầu năm 2022; đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác điều tra Thủy sản biển hàng tháng và   Biến động dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 (BĐDS 2022) tại Chi cục Thống kê huyện Giao Thủy.

[Chi tiết]
ĐỔI MỚI TRONG ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 - 13/04/2022

  Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp. Kết quả của điều tra này còn được sử dụng để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

  Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Quyết định 966/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2022. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu kết hợp với việc lập danh sách toàn bộ doanh nghiệp với một số thông tin chung của doanh nghiệp, quy mô mẫu của cuộc điều tra là 12% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị điều tra là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thuộc các ngành kinh tế (trừ ngành hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc). Thời gian thu thập thông tin tại các doanh nghiệp từ ngày 15/4/2022 đến ngày 20/5/2022, thời kỳ số liệu của cuộc điều tra là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021.

[Chi tiết]
PHÒNG THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI HUYỆN XUÂN TRƯỜNG - 12/04/2022

   Thực hiện theo kế hoạch số 157/KH-CTK, ngày 22 tháng 3 năm 2022, của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê 6 tháng đầu năm 2022.
   Sáng ngày 08/4/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát do ông Đặng Văn Hiền, Trưởng phòng Thu thập Thông tin thống kê làm Trưởng Đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác điều tra Công nghiệp tháng và Biến động dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 (BĐDS 2022) tại chi Cục Thống kê huyện Xuân Trường.

[Chi tiết]
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 - 06/04/2022

  Ngày 05/04/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2022. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì buổi Tập huấn. Tham dự tập huấn còn có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK. Buổi tập huấn được kết nối trực tuyến với điểm cầu của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Chi cục thống kê trên cả nước.

  Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Nam Định có Ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê; Bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng; Ông Phạm Văn Tụ, Phó Cục trưởng; thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê, công chức phụ trách các lĩnh vực nghiệp vụ Điều tra Doanh nghiệp và toàn bộ điều tra viên tham gia điều tra.

[Chi tiết]
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022

   Sáng ngày 17/3/2022, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổ chức Hội nghị Thống kê toàn quốc. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị trực tiếp tại Hội trường của TCTK có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

   Tham dự Hội nghị trực tiếp, về phía các bộ, ngành, địa phương có đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành địa phương và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Về phía TCTK có Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK và Cục trưởng 63 cục Thống kê địa phương.

   Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy/Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; Văn phòng huyện ủy/quận ủy/thị ủy/thành ủy; các Phòng, ban; lãnh đạo và công chức 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố, Chi cục Thống kê cấp huyện và 2 Trường Cao đẳng Thống kê.

[Chi tiết]
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO VÀ CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 08/03/2022

Chiều ngày 7/3/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp góp ý dự thảo Báo cáo chuẩn bị Hội nghị Thống kê toàn quốc. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trực tiếp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; tại các điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của Cục trưởng 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

[Chi tiết]
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 01 NĂM 2022 - 26/01/2022

  I. TÌNH HÌNH KINH TẾ
   1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 01/2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây vụ đông và chuẩn bị các điều kiện để gieo trồng cây vụ xuân. Chăn nuôi lợn tiếp tục đà phục hồi, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt. Ngành thủy sản duy trì với sản lượng đạt khá.

[Chi tiết]
1 / 17
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 39
Hôm nay: 156
Hôm qua: 256
Tuần này: 1,108
Tuần trước: 1,092
Tháng này: 41,898
Tháng trước: 92,702
Tất cả: 1,088,688
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định