Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
TDT Dan so
Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 - 22/07/2019

I. CÁC VĂN BẢN 

Số 44/CT-TTg Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 772/QĐ-TTg Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 08/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 2074/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số 01/QĐ-BCĐTW Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

II. THÔNG BÁO NGHIỆP VỤ

Thông báo nghiệp vụ số 1
Thống báo nghiệp vụ số 2
Thông báo nghiệp vụ số 3

[Chi tiết]
1 / 1
Thông báo
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2020
Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Thống kê
Kết quả thực hiện kế hoạch và điểm thi đua năm 2019 ( đối với các CCTK các huyện, thành phố)
V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020
Tin video
Đang online: 62
Hôm nay: 79
Hôm qua: 107
Tuần này: 258
Tuần trước: 554
Tháng này: 4,645
Tháng trước: 5,758
Tất cả: 113,126
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định