Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Hội nghị cán bộ công chức Cục Thống kê Nam Định năm 2021 - 07/01/2021

  Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2021, Cục Thống kê Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có Ông Trần Văn Lịch, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Ông Nguyễn Văn Ty, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng - Chủ trì Hội nghị; Bà Vũ Thị Hường, Phó Cục truởng, Chủ tịch Công đoàn; Ông Phạm Văn Tụ, Phó Cục trưởng; cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục.

  Hội nghị đã thông qua các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả công tác, báo cáo tài chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 (2) Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn năm 2020, phương hướng hoạt động của công đoàn năm 2021; (3) Giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành công đoàn.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe đại diện các tham luận của các Tổ công đoàn. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

  Tại Hội nghị Ông Trần Văn Lịch, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về chương trình, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021. Ông Nguyễn Văn Ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến tại Hội nghị và phát biểu tổng kết Hội nghị. Các đại biểu tham dự đã thông qua Nghị quyết Hội nghị.

  Một số hình ảnh tại Hội nghị: