Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 NGÀNH THỐNG KÊ - 15/01/2021

 Trong hai ngày từ 14-15/1/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí Chánh văn phòng, lãnh đạo một số Vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía Tổng cục Thống kê có lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, các đơn vị sự nghiệp; các đại biểu đến từ 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có các đại biểu nguyên là Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp, các Cục trưởng Cục Thống kê đã nghỉ hưu. Tham dự trực tuyến Hội nghị có 223 điểm cầu tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Chi cục Thống kê.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021 được tổ chức với nhiều nội dung: Báo cáo tổng kết công tác Thống kê năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021; tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ của ngành; một số vấn đề về công tác quản lý tài chính; định hướng chuyển đổi số Ngành Thống kê; một số nội dung về công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê Nhà nước; triển khai hệ thống phần mềm quản lý công việc của Tổng cục Thống kê; một số tham luận của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Hội nghị đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 và trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.

 

 

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trình bày Báo cáo kết quả công tác thống kê năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Sau đoạn phóng sự về những kết quả nổi bật năm 2020 của ngành Thống kê, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã trình bày Báo cáo kết quả công tác thống kê năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020: Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng phân tích và dự báo phục vụ kịp thời cho việc đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp điều hành kinh tế – xã hội của đất nước; hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập; tiếp tục đổi mới phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động thống kê; thực hiện hiệu quả Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, các đề án lớn của ngành; thực hiện thành công và hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính; thực hiện tốt công tác thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, tiếp tục mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong công tác thống kê, linh hoạt và đảm bảo hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề cập đến vai trò của ngành Thống kê và đánh giá cao thành tích ngành Thống kê đã đạt được trong năm 2020. Trong đó, Bộ trưởng đã nhấn mạnh năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức. Trong điều kiện đó, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ngành, các cấp đã theo dõi sát sao, chủ động đối với tình hình kinh tế xã hội để có đối sách phù hợp, kết hợp hài hòa các chính sách, nhờ đó chúng ta đã có một năm 2020 thành công rực rỡ. Để có những thành tựu to lớn này, phải kể đến vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, trong thành công này cũng có đóng góp không nhỏ của toàn ngành Thống kê.

Năm 2021 là một năm ngành Thống kê sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn và nặng nề, do vậy Bộ trưởng đã yêu cầu toàn ngành Thống kê cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục các khó khăn, tồn tại để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021: Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê; đề xuất các kịch bản tăng trưởng kinh tế, cập nhật các biến động của tình hình kinh tế thế giới, từ đó đưa ra các kịch bản và dự báo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng trong công tác chỉ đạo và điều hành kinh tế vĩ mô; tập trung thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021, phải ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để công tác điều tra được tiến hành nhanh hơn, chính xác hơn, chi phí thấp mà vẫn đảm bảo được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra; tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới phương pháp, chế độ thống kê; tập trung đào tạo nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, đội ngũ lãnh đạo cốt cán cần có tinh thần và dám chịu trách nhiệm.

  Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương hứa tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và nghiêm túc triển khai trong toàn Ngành.

  Tổng kết lại, năm 2020 ngành Thống kê đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Bộ trưởng giao cho Ngành. Trên cơ sở phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, chắc chắn rằng, trong năm 2021, theo như phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, thực hiện thành công ba đột phá để triển khai thành công kế hoạch công tác năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ đã dành cho Ngành trong gần 75 năm qua.

Các tin khác
Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021 của Cụm thi đua Công đoàn các cơ quan Trung ương - 08/03/2021
Hội nghị công bố quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định về công tác cán bộ - 02/03/2021
Hội nghị triển khai Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định - 23/02/2021
Cục Thống kê tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo Cục, công chức công tác nghỉ hưu tại Văn phòng Cục Thống kê - 29/01/2021
CỤC THỐNG KÊ TỈNH NAM ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 - 26/01/2021
Hội nghị cán bộ công chức Cục Thống kê Nam Định năm 2021 - 07/01/2021
Nam Định Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020 - 29/12/2020
Hội nghị Công bố quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê Nam Định về công tác cán bộ - 29/12/2020
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - 13/12/2020
Hội thảo Góp ý hoàn thiện cuốn sách “Ngành Thống kê tỉnh Nam Định 65 năm xây dựng và phát triển” - 04/12/2020
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hoạt động theo mô hình mới của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Tin video
Đang online: 6
Hôm nay: 7
Hôm qua: 72
Tuần này: 184
Tuần trước: 617
Tháng này: 7,993
Tháng trước: 14,041
Tất cả: 232,900
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định