Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
ẤN PHẨM NAM ĐỊNH THỰC TRẠNG KT-XH GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ VỊ THẾ TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - 23/06/2021

 

LINK TẢI VỀ: https://drive.google.com/file/d/1sZC-JzCP7_TEWAAjiNCrvZqDfJBxxYSI/view?usp=sharing

Các tin khác
TUYÊN TRUYỀN - 10/11/2021
ƯỚC LẦN I MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021 (NGÀY 25/10/2021) - 28/10/2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2021 - 25/10/2021
Inforgraphic những nội dung cơ bản của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê - 20/10/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 9 THÁNG NĂM 2021 - 30/09/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 8 THÁNG NĂM 2021 - 29/08/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 7 THÁNG NĂM 2021 - 29/07/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 - 29/06/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 5 THÁNG NĂM 2021 - 29/05/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 4 THÁNG NĂM 2021 - 29/04/2021
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hoạt động theo mô hình mới của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Tin video
Đang online: 3
Hôm nay: 76
Hôm qua: 450
Tuần này: 1,008
Tuần trước: 8,755
Tháng này: 22,358
Tháng trước: 17,270
Tất cả: 299,525
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định