Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
NAM ĐỊNH HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 - 29/12/2021

   Sáng 29-12-2021, Cục Thống kê tỉnh Nam Định tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Ông Nguyễn Văn Ty , Cục trưởng - Chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo và công chức các đơn vị thuộc cơ quan Cục; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Nam Định.
   Tại buổi Họp báo, Ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh công bố một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Ðịnh năm 2021: Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 Kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2021 duy trì và phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 49.742 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2020 và là một trong 11 tỉnh, thành phố có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng/người, tăng 5,90% so với năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng 13,3 %, trong đó ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng kinh tế với mức tăng 13,51%. Vốn đầu tư ước đạt 43.413,5 tỷ đồng tăng 10,5% so với năm 2020, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 7,8%. Tổng kim ngạch Xuất Nhập Khẩu ước đạt 4.076,3 triệu USD, tăng 24,4% so với năm trước.
  Đánh giá chung năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực cho thấy sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Công tác phòng dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
  Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực đạt được kết quả tích cực: Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng triển kinh tế; cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được bảo đảm; năng suất các loại cây trồng đạt khá, bệnh dịch trên đàn vật nuôi được kiểm soát, chăn nuôi gia cầm phát triển, sản lượng thủy sản tăng khá. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
  Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh đã giới thiệu nội dung chủ yếu 3 ấn phẩm: 1. “Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020”; 2. “Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020”; 3. “Mức sống dân cư tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020”.

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

  TỜ GẤP NAM ĐỊNH SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHỦ YẾU NĂM 2021

 Một số hình ảnh tại Hội nghị: