Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 28/03/2022

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Quý I năm 2022, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh chịu tác động của thời tiết không thuận lợi: rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Sản xuất nông nghiệp tập trung thu hoạch xong cây trồng vụ Đông và hoàn thành gieo cấy lúa, rau màu vụ Xuân. Chăn nuôi lợn dần phục hồi, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Ngành lâm nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng và Tết trồng cây. Sản xuất thủy sản phát triển trong cả hoạt động khai thác và nuôi trồng.
a. Sản xuất nông nghiệp
Trồng trọt: Trong quý, toàn tỉnh đã thu hoạch xong các loại cây rau màu vụ Đông và tập trung gieo cấy lúa, các loại rau màu vụ Xuân. Các địa phương chủ động khắc phục những diện tích lúa bị hại do ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo thời vụ và mật độ gieo trồng.
Sản xuất vụ đông: Vụ đông năm 2021-2022, toàn tỉnh gieo trồng 9.442 ha cây hàng năm, giảm 0,8% (-79 ha) so với vụ Đông năm trước; trong đó diện tích trồng trên đất 2 lúa 970 ha. Diện tích trồng cây vụ đông giảm chủ yếu ở các huyện: Nghĩa Hưng (-90 ha), Vụ Bản (-46 ha).
Sản xuất vụ xuân: Theo kế hoạch, vụ Xuân năm 2022 toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 72.000 ha lúa và gieo trồng 11.810 ha cây rau màu các loại.
Chăn nuôi và thú y: Dự ước tháng 3/2022, đàn trâu có 7.546 con, tăng 0,3% (+22 con); đàn bò 28.661 con, giảm 1,7% (-494 con) so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn 737.622 con, tăng 0,1% (+989 con); sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 3/2022 ước đạt 11.539 tấn, tăng 1,1% (+126 tấn) so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung quý I/2022, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 43.834 tấn, tăng 1,0% (+444 tấn) so với cùng kỳ năm 2021; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 86 kg/con.
Đàn gia cầm có 8.701 nghìn con, tăng 1,6% (+137 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2021; trong đó đàn gà 6.151 nghìn con, tăng 1,3% (+81 nghìn con). Sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng quý I/2022 ước đạt 9.055 tấn, tăng 11,6% (+944 tấn), trong đó sản lượng gà hơi xuất chuồng ước đạt 6.925 tấn, tăng 12,0% (+742 tấn), sản lượng trứng gia cầm 121.332 nghìn quả, tăng 12,2% (+13.173 nghìn quả) so với cùng kỳ năm 2021.
b. Lâm nghiệp
Quý I/2022, toàn tỉnh trồng 181 nghìn cây phân tán các loại, giảm 3,7% (-7 nghìn cây) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.055 m3, giảm 1,3% (-14 m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 2.349 Ste, giảm 1,1% (-26 Ste) so với cùng kỳ năm 2021.
c. Thuỷ sản
Sản lượng thuỷ sản tháng 3/2022 ước đạt 14.149 tấn, tăng 5,9% (+783 tấn) so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Thuỷ sản nuôi trồng 9.725 tấn, tăng 7,6% (+684 tấn); thủy sản khai thác 4.424 tấn, tăng 2,3% (+99 tấn).
Tính chung quý I/2022, sản lượng thuỷ sản ước đạt 39.750 tấn, tăng 5,9% (+2.211 tấn) so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thuỷ sản nuôi trồng 27.297 tấn, tăng 7,6% (+1.932 tấn); thuỷ sản khai thác 12.453 tấn, tăng 2,3% (+279 tấn).
2. Sản xuất công nghiệp
Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã giúp hoạt động sản xuất công nghiệp quý I/2022 duy trì đà tăng trưởng và đạt mức tăng khá với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 10,23% so với cùng kỳ năm 2021.
a. Chỉ số sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2022 ước tăng 9,67% so với tháng trước và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I năm 2022, IIP ước tăng 10,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,38% (cùng kỳ năm trước tăng 9,44%), đóng góp 10,01 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,48% (cùng kỳ năm trước tăng 18,34%), đóng góp 0,15 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,59% (cùng kỳ năm trước tăng 6,51%), đóng góp 0,08 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,24% (cùng kỳ năm trước giảm 1,48%), làm giảm 0,01 điểm phần trăm.
Một số ngành công nghiệp cấp II chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh duy trì sản xuất ổn định và có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước như: Dệt tăng 12,40%; sản xuất trang phục tăng 16,94%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 55,68%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 10,46%… Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số giảm như: Khai khoáng khác giảm 3,24%; sản xuất kim loại giảm 9,67%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện giảm 10,64%.
b. Sản phẩm sản xuất chủ yếu
 Một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I/2022 tăng so với cùng kỳ năm trước là: Bánh kẹo các loại tăng 4,5%; bia đóng chai tăng 9,7%; quần áo may sẵn tăng 16,6%; giày, dép da tăng 25,3%; sản phẩm in tăng 18,1%; gạch bằng đất sét nung tăng 18,6%... Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như: Muối biển giảm 14,1%; gạo xay xát giảm 6,7%; bia hơi giảm 18,5%; gỗ cưa hoặc xẻ giảm 11,2%; máy đập, tuốt lúa giảm 26,2%.
c. Chỉ số tiêu thụ, tồn kho
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2022 tăng 4,76% so với tháng trước. Tính chung quý I/2022, chỉ số này tăng 0,29% so với cùng kỳ năm trước.Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/3/2022 giảm 51,38% so với cùng thời điểm năm trước.
d. Chỉ số sử dụng lao động
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tháng 3/2022 tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2022, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 4,01% so với cùng kỳ năm trước.
3. Đầu tư và xây dựng
a. Đầu tư
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I năm 2022 ước đạt 8.793,6 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn Nhà nước 1.392,3 tỷ đồng, giảm 6,8%; vốn ngoài Nhà nước 6.744,1 tỷ đồng, tăng 15,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 657,2 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khu vực Nhà nước, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý quý I/2022 ước đạt 992 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 19,0% kế hoạch năm, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 854,8 tỷ đồng, giảm 8,0%, đạt 19,0%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 25,4 tỷ đồng, giảm 19,2%, đạt 12,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 41,8 tỷ đồng, giảm 42,8%, đạt 26,1%.
b. Xây dựng
Hoạt động xây dựng quý I/2022 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong điều kiện kinh tế trong tỉnh và cả nước gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng hạ tầng các KCN, CCN cùng tín hiệu tích cực về xây dựng nhà ở của khu vực hộ dân cư trong điều kiện tỷ lệ bao phủ vắc xin cao và việc mở cửa trở lại kinh tế - xã hội đã góp phần giúp giá trị xây lắp trong quý đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành quý I/2022 ước đạt 6.130,6 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.
4. Hoạt động của doanh nghiệp
a. Tình hình đăng ký kinh doanh
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, ước tính quý I/2022 có 217 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.560 tỷ đồng, tăng 10,2% về số lượng doanh nghiệp (tăng 20 doanh nghiệp) và tăng 36,5% về vốn đăng ký (tăng 417 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 160 doanh nghiệp, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.
Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh trong quý I/2022 là 312 doanh nghiệp, giảm 24,1% (giảm 99 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước.
b. Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp
Theo nhận định của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2022 khó khăn hơn quý IV/2021 với 64,96% số doanh nghiệp nhận định tình hình SXKD tốt lên và giữ ổn định (tỷ lệ tương ứng ở quý IV/2021 là 78,91%). Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý II/2022 khả quan hơn quý I/2022 với 87,18% doanh nghiệp dự báo hoạt động SXKD tốt hơn và giữ ổn định.
5. Thương mại, giá cả, dịch vụ
a. Tình hình nội thương
Hoạt động thương mại và dịch vụ quý I/2022 tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, đặc biệt ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống có những dấu hiệu khởi sắc khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh dần phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I/2022 ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 3/2022 ước đạt 4.848,2 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước. Trong đó: Thương nghiệp 4.350,4 tỷ đồng, tăng 6,7%; lưu trú và ăn uống 246,1 tỷ đồng, tăng 6,9%; du lịch lữ hành 0,6 tỷ đồng, tăng 29,6%; dịch vụ khác 251,1 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước.
Tính chung quý I/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 14.483,8 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động:
b. Xuất, nhập khẩu
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và duy trì, ký mới các đơn hàng với đối tác nước ngoài nên tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2022 ước đạt 1.036,3 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2021.
c. Giá cả
Giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá điện sinh hoạt tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0,93% so với tháng trước và tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 3 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn từ năm 2017-2022.
d. Giao thông vận tải
Hoạt động vận tải quý I/2022 gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới; bên cạnh đó, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp chưa phục hồi như thời điểm trước dịch. Tính chung quý I/2022, vận chuyển hành khách giảm 3,2% và vận chuyển hàng hóa giảm 8,0% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3/2022 ước đạt 467,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2022, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.448,9 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách 302,2 tỷ đồng, giảm 1,4%; vận tải hàng hoá 1.089,5 tỷ đồng, tăng 4,2%; dịch vụ hỗ trợ vận tải 51,3 tỷ đồng, tăng 28,5% và bưu chính, chuyển phát 5,9 tỷ đồng.
6. Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, tài chính
a. Hoạt động ngân hàng
Quý I/2022, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm, kịp thời các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.
b. Hoạt động bảo hiểm
Hoạt động bảo hiểm trên địa bàn tỉnh quý I/2022 tiếp tục được triển khai rộng khắp nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các tầng lớp nhân dân và người lao động.
c. Hoạt động tài chính
Tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I/2022 đạt khá (40,1%) so với dự toán năm và tăng 82,3% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Quý I năm 2022, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và cùng thời điểm nhân dân ta đón Tết cổ truyền của dân tộc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân tình hình đời sống các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các cấp, các ngành quan tâm và đảm bảo; giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tương đối ổn định.
Thực hiện chính sách với người có công: Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ, tri ân những người có công với cách mạng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân quan tâm bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đến hết tháng 02/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho 733 trường hợp đối tượng người có công và thân nhân người có công; lập thủ tục, giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám giám định bệnh tật đối với 15 trường hợp.
Công tác tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết đến, xuân về được thực hiện đầy đủ, chu đáo. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh thực hiện trợ cấp ưu đãi người có công tháng 1, tháng 2 năm 2022 với số tiền 170 tỷ đồng; trả trợ cấp tháng 1, tháng 2 cho các đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 86,3 tỷ đồng.
Công tác bảo trợ xã hội: Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng xã hội trong dịp tết Nhâm Dần năm 2022 với số tiền trên 79,6 tỷ đồng, trong đó: Quà Chủ tịch nước tặng cho 59.385 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với tổng số tiền 18,1 tỷ đồng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng quà cho 59.498 đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ với tổng số tiền 29,7 tỷ đồng; chúc thọ, tặng quà cho 42.709 người cao tuổi với tổng số tiền 12,3 tỷ đồng và 2.085 m vải lụa (tương đương 97,9 triệu đồng); trợ cấp Tết đột xuất cho 82.054 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và 2.480 hộ nghèo với số tiền trên 13,1 tỷ đồng.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

Các tin khác
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2022 - 27/04/2022
ĐIỂM SÁNG KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH QUÝ I NĂM 2022 - 01/04/2022
THÔNG BÁO SỐ LIỆU GRDP ƯỚC TÍNH QUÝ I NĂM 2022 - 31/03/2022
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 29/03/2022
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 - 02/03/2022
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ THÁNG 02 NĂM 2022 - 02/03/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 02 NĂM 2022 - 28/02/2022
Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm (2011-2020) được nâng lên tuy nhiên chỉ đạt mức thấp trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng - 24/02/2022
Tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp mười năm (2011-2020) - 24/02/2022
MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 - 09/02/2022
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 28
Hôm nay: 145
Hôm qua: 256
Tuần này: 1,097
Tuần trước: 1,092
Tháng này: 41,887
Tháng trước: 92,702
Tất cả: 1,088,677
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định