Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
ĐIỂM SÁNG KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH QUÝ I NĂM 2022 - 01/04/2022

  Với quyết tâm phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với sự ủng hộ của Nhân dân và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế. Kinh tế - xã hội quý I/2022 tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội quý I năm 2022 như sau:
   (1) Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2022 theo giá so sánh năm 2010 tăng khá 7,24% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp động lực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh tăng 12,69%, cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi ngày càng gia tăng.
Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,10% so với cùng kỳ, đóng góp 0,76 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,17% so với cùng kỳ, đóng góp 4,42 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng; trong đó: ngành công nghiệp tăng 12,69% (đóng góp 3,86 điểm phần trăm), ngành xây dựng tăng 6,14%. Khu vực dịch vụ tăng 4,47% so với cùng kỳ, đóng góp 1,75 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,88%, đóng góp 0,32 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.
  (2) Gieo cấy gieo cấy lúa, rau màu vụ Xuân đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi lợn dần phục hồi, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Sản xuất thủy sản phát triển trong cả hoạt động khai thác và nuôi trồng.
Sản xuất vụ Xuân năm 2022 toàn tỉnh gieo cấy 72.000 ha lúa và gieo trồng 11.810 ha cây rau màu các loại (vụ xuân năm 2021, diện tích lúa đạt 71.790 ha, rau màu các loại 11.788 ha).
Tổng đàn và sản lượng gia cầm tiếp tục tăng do khu vực hộ mở rộng quy mô, chăn nuôi lợn dần phục hồi. Ước tính cuối tháng 3/2022, đàn gia cầm tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021; đàn lợn tăng 0,1%; đàn trâu tăng 0,3% (+22 con); đàn bò giảm 1,7%.
Sản xuất thủy sản trong quý I/2022 phát triển ổn định. Sản lượng thuỷ sản ước tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thuỷ sản nuôi trồng tăng 7,6%, thuỷ sản khai thác tăng 2,3%.
  (3) Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2022 tăng 10,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,38%, đóng góp 10,01 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,48%, đóng góp 0,15 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,59%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,24%, làm giảm 0,01 điểm phần trăm.
Một số ngành công nghiệp cấp II chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh duy trì sản xuất ổn định và có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước như: Dệt tăng 12,40%; sản xuất trang phục tăng 16,94%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 55,68%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 10,46%…
  (4) Hoạt động thương mại và dịch vụ quý 3 tháng đầu năm tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, đặc biệt ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống có những dấu hiệu khởi sắc khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh dần phục hồi.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I/2022 đạt 14.483,8 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động thương nghiệp ước đạt 12.908,7 tỷ đồng, chiếm 89,1% tổng mức và tăng 10,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 759,3 tỷ đồng, tăng 6,4%; doanh thu du lịch lữ hành 1,6 tỷ đồng, giảm 33,2%; doanh thu dịch vụ khác 814,2 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
  (5) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 3 tháng đầu năm 2022 đạt 1.036,3 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 674,2 triệu USD, tăng 16,6%; kim ngạch nhập khẩu đạt 362,1 triệu USD, tăng 22,6%. Cán cân thương mại hàng hóa 3 tháng đầu năm 2022 xuất siêu 312,1 triệu USD.
  (6) Tình hình đăng ký doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tín hiệu tích cực cho phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.
Quý I/2022 toàn tỉnh có 217 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.560 tỷ đồng, tăng 10,2% về số lượng doanh nghiệp (tăng 20 doanh nghiệp) và tăng 36,5% về vốn đăng ký (tăng 417 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh trong quý I/2022 là 312 doanh nghiệp, giảm 24,1% (giảm 99 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước.
   (7) Hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn quý I/2022 có những tín hiệu tích cực: Vốn đầu tư thực hiện ước tăng 9,5%; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2022 ước đạt 8.793,6 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn Nhà nước 1.392,3 tỷ đồng, giảm 6,8%; vốn ngoài Nhà nước 6.744,1 tỷ đồng, tăng 15,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 657,2 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành quý I/2022 ước đạt 6.130,6 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.
Thu hút đầu tư: Trong quý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án với tổng số vốn đăng ký là 47,82 tỷ đồng và 43,63 triệu USD (bao gồm 04 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án FDI). Trong đó: Cấp mới cho 03 dự án đầu tư (02 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án FDI); điều chỉnh tăng vốn 02 dự án đầu tư trong nước.
  (8) Công tác an sinh xã hội được địa phương quan tâm, chú trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế và đời sống xã hội đặc biệt trong dịp đón Xuân Nhâm Dần. Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng xã hội trong dịp tết Nhâm Dần năm 2022 với số tiền trên 79,6 tỷ đồng.
  Tuy nhiên, bước sang quý II, kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình chính trị thế giới phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới phục hồi chậm lại, giá hàng hóa thiết yếu tăng cao, nguy cơ lạm phát cao trên toàn cầu. Dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp. Do đó, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra là thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Các ngành, các cấp tăng cường dự báo, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, tập trung triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội./.
                                             Nguyễn Minh Sang - Phòng Thống kê Tổng hợp

                                   

Các tin khác
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2022 - 27/04/2022
THÔNG BÁO SỐ LIỆU GRDP ƯỚC TÍNH QUÝ I NĂM 2022 - 31/03/2022
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 29/03/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 28/03/2022
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 - 02/03/2022
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ THÁNG 02 NĂM 2022 - 02/03/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 02 NĂM 2022 - 28/02/2022
Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm (2011-2020) được nâng lên tuy nhiên chỉ đạt mức thấp trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng - 24/02/2022
Tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp mười năm (2011-2020) - 24/02/2022
MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 - 09/02/2022
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 56
Hôm nay: 175
Hôm qua: 256
Tuần này: 1,127
Tuần trước: 1,092
Tháng này: 41,917
Tháng trước: 92,702
Tất cả: 1,088,707
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định