Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Hội thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê và Hướng dẫn xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê - 20/04/2022
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK và Hướng dẫn xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với trang thông tin điện tử của TCTK. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, chuyên viên một số đơn vị liên quan. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu là các Cục Thống kê địa phương trong cả nước với sự tham dự của lãnh đạo, chuyên viên phòng liên quan.
 
Tại điểm cầu Cục Thống kê Nam Định có đồng chí Nguyễn Văn Ty - Cục trưởng, lãnh đạo và các công chức thuộc phòng Thống kê Tổng hợp tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, thời gian qua, ngành Thống kê đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó việc cung cấp và phổ biến thông tin thống kê đã giúp người sử dụng thông tin thống kê được tiếp cận nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các thông tin do ngành Thống kê biên soạn. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng thông tin đối với các hoạt động thống kê. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cung cấp và phổ biến thông tin thống kê còn một số hạn chế. Do vậy, tại Hội thảo này, Tổng cục trưởng yêu cầu các đại biểu tham dự cùng thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung liên quan tới Dự thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK và Hướng dẫn thống nhất nội dung, hình thức Trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với Trang thông tin điện tử của TCTK nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến thông tin thống kê, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn ngành.

 

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

 
Tại Hội thảo, đại diện Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê (Vụ TKTH) cho biết, đối với việc xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy chế phát ngôn Vụ đã nhận được 50 ý kiến góp ý của các đơn vị, trong đó có 11 đơn vị hành chính; 02 đơn vị sự nghiệp; 37 Cục Thống kê. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Vụ TKTH đã tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo Quyết định ban hành quy chế kèm theo Quy chế phát ngôn.

Đối với Kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu phổ biến thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê được khảo sát từ ngày 17 đến 25/12/2021 thông qua hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google form với 02 phiếu: Phiếu khảo sát thực trạng công tác xây dựng quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của cục Thống kê (đối tượng khảo sát là Cục Thống kê) và Phiếu khảo sát nhu cầu phổ biến thông tin trên trang điện tử của Cục Thống kê (đối tượng khảo sát là lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Cục Thống kê). Kết quả cho thấy, hiện có 59 Cục Thống kê có trang web và có 04 Cục Thống kê chưa có trang Web…

Báo cáo Kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu phổ biến thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê, trong đó nêu rõ lộ trình thực hiện và tăng cường công tác phổ biến thông tin qua Trang thông tin điện tử thống kê. 

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận đối với Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK, đồng thời có những góp ý hoàn thiện Hướng dẫn thống nhất về nội dung, hình thức trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với trang thông tin điện tử của TCTK. Các ý kiến tập trung vào việc như cần quy định cụ thể đích danh người phát ngôn, phạm vi phát ngôn, kiến nghị việc tập trung đầu mối xây dựng trang Web, hướng dẫn, quy định chung khi vận hành trang web....

Kết luận tại Hội thảo, với những nội dung đã thảo luận và được thống nhất tại Hội thảo, Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ TKTH tiếp tục tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện. Trong đó, đối với Quy chế phát ngôn cần ngắn gọn, làm rõ mục đích, gắn trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị thực hiện. Nội dung, cách thức trình bày cũng như những nguyên tắc cần được bổ sung hoàn thiện đầy đủ hơn, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể cho việc phát ngôn đảm bảo tính thống nhất, phù hợp. Quy chế cũng sẽ được thường xuyên được cập nhật và bổ sung khi có sự biến động.

Đối với những nội dung liên quan tới Hướng dẫn xây dựng và vận trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với trang thông tin điện tử của TCTK, Tổng cục trưởng giao Vụ TKTH sẽ làm đầu mối tổng hợp soạn thảo Dự thảo Hướng dẫn xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của Cục Thống kê gắn với Trang thông tin điện tử TCTK. Theo đó, Hướng dẫn cần đảm bảo đầy đủ các thông tin nhằm thống nhất về việc sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng chung đối với các Cục Thống kê nhằm đảm bảo có sự thống nhất về mặt nội dung, cách thức xây dựng, tên miền, đảm bảo kết nối chung, liên thông, liên kết trong khai thác các thông tin giữa các trang web trong toàn Ngành. Đặc biệt các đơn vị trong toàn Ngành cần có sự trao đổi, chia sẻ nhận thức, hành động, thống nhất trong quá trình triển khai, vận hành và khai thác, phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng thông tin của mỗi cá nhân, tổ chức, người dùng tin phù hợp với mỗi địa phương, vùng, miền./.
(Trích nguồn: http://consosukien.vn/)
 
Một  số hình ảnh tại điểm cầu Nam Định
 
 
Các tin khác
Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với công chức làm công tác Thống kê cấp xã năm 2022 - 16/05/2022
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỤC THỐNG KÊ, NHIỆM KỲ 2022-2024 - 27/04/2022
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI HUYỆN GIAO THỦY - 14/04/2022
ĐỔI MỚI TRONG ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 - 13/04/2022
PHÒNG THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI HUYỆN XUÂN TRƯỜNG - 12/04/2022
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 - 06/04/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO VÀ CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 08/03/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 01 NĂM 2022 - 26/01/2022
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ NĂM 2022 - 25/01/2022
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 90
Hôm nay: 216
Hôm qua: 256
Tuần này: 1,168
Tuần trước: 1,092
Tháng này: 41,958
Tháng trước: 92,702
Tất cả: 1,088,748
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định