Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2022 - 27/05/2022

 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ
 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tháng 5/2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ xuân. Chăn nuôi gia súc xuất hiện ổ dịch nhưng tình hình cơ bản đã được kiểm soát, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt. Sản xuất thủy sản phát triển với sản lượng tăng khá so với cùng kỳ năm trước.
 a. Sản xuất nông nghiệp
Trồng trọt: Vụ Xuân năm 2022 toàn tỉnh gieo trồng 82.846 ha cây hàng năm, giảm 0,9% (-732 ha) so với vụ Xuân năm 2021; gồm 71.007 ha lúa và 11.839 ha rau màu các loại. Diện tích trồng cây hàng năm giảm chủ yếu do diện tích đất lúa bỏ hoang, một số diện tích đất lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,…
Chăn nuôi: Dự ước tháng 5/2022 đàn trâu có 7.348 con, tăng 0,6% (+44 con); đàn bò 28.988 con, giảm 1,5% (-431 con) so với cùng kỳ năm 2021.Đàn lợn (không tính lợn con chưa tách mẹ) 631.454 con, tăng 0,1% (+799 con); sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 5/2022 ước đạt 12.296 tấn, tăng 0,8% (+95 tấn) so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 68.495 tấn, tăng 0,7% (+489 tấn) so với cùng kỳ năm 2021; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 84,8 kg/con.
Đàn gia cầm 9.012 nghìn con, tăng 1,8% (+156 nghìn con); trong đó đàn gà 6.552 nghìn con, tăng 1,4% (+92 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 15.068 tấn, tăng 11,0% (+1.491 tấn), trong đó sản lượng gà hơi xuất chuồng 11.738 tấn, tăng 12,9% (+1.345 tấn), sản lượng trứng gia cầm 199.118 nghìn quả, tăng 10,8% (+19.475 nghìn quả) so với cùng kỳ năm 2021.
 b. Lâm nghiệp
Sản lượng gỗ khai thác 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.825 m3, tăng 0,2% (+3 m3), sản lượng củi khai thác 4.394 Ste, tăng 0,2% (+7 Ste) so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng gỗ và lâm sản khai thác trên địa bàn tỉnh không lớn, chủ yếu được khai thác từ diện tích cây phân tán.
 c. Thuỷ sản
Sản lượng thuỷ sản tháng 5/2022 ước đạt 18.186 tấn, tăng 5,7% (+985 tấn) so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thuỷ sản khai thác 6.956 tấn, tăng 2,7% (+182 tấn); thuỷ sản nuôi trồng 11.230 tấn, tăng 7,7% (+803 tấn). Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng thuỷ sản ước đạt 74.484 tấn, tăng 5,8% (+4.109 tấn) so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Thuỷ sản khai thác 25.647 tấn, tăng 2,6% (+648 tấn); thuỷ sản nuôi trồng 48.837 tấn, tăng 7,6% (+3.461 tấn).
  2. Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2022 ước tính tăng 7,99% so với tháng trước và tăng 16,28% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung năm tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,55%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 ước tăng 7,99% so với tháng trước và tăng 16,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,73%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,12%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,77%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 4,12% so với tháng trước.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,55%, đóng góp 13,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,34%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,01%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,08%, làm giảm 0,01 điểm phần trăm.
  3. Đầu tư và xây dựng
Nhằm giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo tác động lan tỏa đối với nhiều lĩnh vực khác, ngay từ đầu năm tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thi công cho các dự án đã được phê duyệt, dự án lớn và công trình trọng điểm. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 36,0% so với kế hoạch năm, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2022 ước thực hiện 425,3 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch năm, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 399,3 tỷ đồng, đạt 8,9%, giảm 0,7%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 13,5 tỷ đồng, đạt 6,9%, giảm 15,3%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp xã 12,5 tỷ đồng, đạt 7,8%, giảm 51,1%.
  4. Thương mại, giá cả, dịch vụ
  a. Tình hình nội thương
Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng Năm trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, nhất là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ khi đời sống sinh hoạt của người dân trở về trạng thái của những năm trước dịch Covid-19 đồng thời Nam Định là một trong 2 địa phương được Ban tổ chức SEA Games 31 chọn đăng cai tổ chức các trận đấu vòng bảng, bán kết môn bóng đá nam. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2022 ước tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5/2022 ước đạt 5.064,8 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thương nghiệp 4.500,2 tỷ đồng, tăng 2,0%; lưu trú và ăn uống 294,3 tỷ đồng, tăng 13,4%; du lịch lữ hành 1,5 tỷ đồng, tăng 29,5%; dịch vụ khác 268,8 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước.
  b. Xuất, nhập khẩu
Trong tháng Năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 334,5 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.697,8 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021, xuất siêu đạt 403,8 triệu USD.
  c. Giá cả
Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá lương thực, thực phẩm tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2021.
  d. Giao thông vận tải
Hoạt động vận tải tháng 5/2022 duy trì đà phục hồi đặc biệt vận tải hành khách do các tuyến đường dài được mở lại, số chuyến tăng lên; vận tải hàng hóa tăng trưởng theo sự phục hồi của sản xuất, kinh doanh. Tháng 5/2022, vận chuyển hành khách tăng 4,8% và vận chuyển hàng hóa tăng 4,2% so với tháng trước.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2022 ước đạt 517,1 tỷ đồng, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2022, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 2.463,9 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách 503,3 tỷ đồng, tăng 6,8%; vận tải hàng hoá 1.859,4 tỷ đồng, tăng 8,6%; dịch vụ hỗ trợ vận tải 92,1 tỷ đồng, tăng 46,8% và bưu chính, chuyển phát 9,1 tỷ đồng.

 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
 Tình hình đời sống các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh tháng 5 nhìn chung ổn định, không có trường hợp thiếu đói. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm mới giảm rõ rệt trên địa bàn toàn tỉnh. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng sự chung tay góp sức của các đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các chương trình, chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Thực hiện chính sách với người có công: Trong tháng 4/2022, Sở Lao  động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết chế độ chính sách cho 12.921 trường hợp người có công và thân nhân người có công, các cơ quan liên quan phối hợp xác minh thông tin căn cứ giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi người có công; lập thủ tục giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám giám định bệnh tật đối với 01 trường hợp.
Công tác bảo trợ xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thực hiện tốt các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho các diện đối tượng đang quản lý tại Trung tâm.
Công tác giảm nghèo: Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 4 tháng đầu năm 2022 doanh số cho vay hộ nghèo là 32.865 triệu đồng với  482 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay hộ cận nghèo là 185.786 triệu đồng với 2.547 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay hộ mới thoát nghèo  là 101.334 triệu đồng với 1.370 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay giải quyết việc làm là 76.992 triệu đồng với 1.293 lượt khách hàng; doanh số cho vay đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 13.111 triệu đồng với 103 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường là 153.136 triệu đồng với 7.660 lượt khách hàng; doanh số cho vay nhà ở xã hội là là 1.625 triệu đồng với 3 lượt khách hàng.
Giải quyết việc làm và đào tạo nghề: Bên cạnh việc khuyến khích đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong các thành phần kinh tế để giải quyết việc làm, tỉnh đã chú trọng thực hiện các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tự tìm kiếm việc làm, nhiều chương trình dự án được triển khai thực hiện, các doanh nghiệp được thành lập mới đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Trong tháng 4/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tư vấn việc làm, học nghề cho 3.328 lượt người; giới thiệu việc làm cho 312 người.  

  TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2022

Các tin khác
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 5 NĂM 2022 - 01/06/2022
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THÁNG 5/2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÓ NHIỀU KHỞI SẮC - 01/06/2022
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ THÁNG 5 NĂM 2022 - 30/05/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2022 - 27/04/2022
ĐIỂM SÁNG KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH QUÝ I NĂM 2022 - 01/04/2022
THÔNG BÁO SỐ LIỆU GRDP ƯỚC TÍNH QUÝ I NĂM 2022 - 31/03/2022
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 29/03/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 28/03/2022
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 - 02/03/2022
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ THÁNG 02 NĂM 2022 - 02/03/2022
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 18
Hôm nay: 49
Hôm qua: 336
Tuần này: 385
Tuần trước: 2,043
Tháng này: 36,804
Tháng trước: 44,289
Tất cả: 1,097,597
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định