Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 5 NĂM 2022 - 01/06/2022

Sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2022 ước tính tăng 7,99% so với tháng trước và tăng 16,28% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung năm tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,24% so với cùng kỳ năm trước[1], trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,55%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 ước tăng 7,99% so với tháng trước và tăng 16,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,73%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,12%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,77%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 4,12% so với tháng trước.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,55%, đóng góp 13,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,34%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,01%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,08%, làm giảm 0,01 điểm phần trăm.


Một số ngành công nghiệp cấp II chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh duy trì sản xuất ổn định và có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất trang phục tăng 20,78%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 66,94%; dệt tăng 8,36%; sản xuất đồ uống tăng 5,63%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 11,37%… Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 0,50%; sản xuất xe có động cơ giảm 24,75%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 51,06%.
Sản phẩm công nghiệp: Một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước là: Bánh kẹo các loại tăng 6,6%; bia đóng chai tăng 30,4%; sợi các loại tăng 11,2%; quần áo may sẵn tăng 24,5%; giày, dép da tăng 17,3%;... Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước gồm: Muối chế biến giảm 6,7%; lưới đánh cá giảm 7,9%; gỗ cưa hoặc xẻ giảm 13,5%; phụ tùng xe có động cơ giảm 13,8%; bàn ghế bằng gỗ các loại giảm 2,8%.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5/2022 tăng 1,83% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số này giảm 0,16% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: Sản xuất đồ uống tăng 26,27%; sản xuất trang phục tăng 20,13%; sản xuất kim loại tăng 33,41%; sản xuất thiết bị điện tăng 16,29%;... Ngược lại, một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 14,54%; in, sao chép bản ghi các loại giảm 24,58%; sản xuất xe có động cơ giảm 26,7%.
Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/5/2022 giảm 37,01% so với cùng thời điểm năm trước. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng so với cùng thời điểm năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 26,96%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 93,43%. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so với cùng thời điểm năm trước: Dệt giảm 41,98%; sản xuất trang phục giảm 12,52%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 34,79%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 53,96%;...
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 tăng 0,25% so với tháng trước và giảm 0,62% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước.
Một số ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sử dụng lao động trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,98%; dệt tăng 35,44%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 6,27%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,8%;... Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số sử dụng lao động giảm so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất trang phục giảm 12,08%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 9,77%; sản xuất thiết bị điện giảm 20,21%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải, tái chế phế liệu giảm 11,95%.


[1] Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm giai đoạn 2016-2021 lần lượt là: Năm 2016 tăng 8,71%; năm 2017 tăng 8,95%; năm 2018 tăng 9,03%; năm 2019 tăng 11,8%; năm 2020 tăng 4,24%; năm 2021 tăng 10,42%.

                                                         Nguyễn Minh Sang - Phòng Thống kê Tổng hợp

 

Các tin khác
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THÁNG 5/2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÓ NHIỀU KHỞI SẮC - 01/06/2022
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ THÁNG 5 NĂM 2022 - 30/05/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2022 - 27/05/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2022 - 27/04/2022
ĐIỂM SÁNG KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH QUÝ I NĂM 2022 - 01/04/2022
THÔNG BÁO SỐ LIỆU GRDP ƯỚC TÍNH QUÝ I NĂM 2022 - 31/03/2022
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 29/03/2022
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 28/03/2022
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 - 02/03/2022
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ THÁNG 02 NĂM 2022 - 02/03/2022
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 37
Hôm nay: 68
Hôm qua: 336
Tuần này: 404
Tuần trước: 2,043
Tháng này: 36,823
Tháng trước: 44,289
Tất cả: 1,097,616
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định