Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CỤC THỐNG KÊ TỈNH NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2022-2025 - 10/06/2022

  Từ ngày 08/6 - 15/6/2022, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Thống kê tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Văn Ty, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; ông Phạm Văn Tụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; bà Vũ Thị Hường, UVBCH Đảng bộ, Phó Cục trưởng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã có mặt đầy đủ.
  Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Công văn số 557-CV/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 22/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Kế hoạch số 03-KH/ĐUCTK ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Cục Thống kê về hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.
 Đại hội Chi bộ thực hiện các nội dung: (1) Báo cáo chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. (2) Bầu bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
  Tại các đại hội: Các đảng viên trong chi bộ tham luận đóng góp ý kiến cho Báo cáo Chính trị của các Chi bộ. Khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. Đề xuất những giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.
  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Ty - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả từng Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Đồng thời định hướng, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.
   Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên trong các chi bộ, các đại hội đã bầu ra 05 Bí thư của 05 Chi bộ thuộc Đảng bộ.
   Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và đạt được kết quả tốt đẹp.

     1. Chi bộ Tổng hợp

      2. Chi bộ Thu thập thông tin

   3. Chi bộ Xã hội