Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Phương pháp tính chỉ số Công nghiệp (IIP) - 04/12/2014
Khi nền kinh tế tăng trưởng, sản xuất đòi hỏi phải tăng lên để đáp ứng nhu cầu cao hơn. Mặt khác khi nền kinh tế trì trệ, sản xuất sẽ giảm đi để phản ảnh nhu cầu giảm xuống. Vì vậy chỉ số có thể cung cấp một chỉ tiêu tốt để xem xét GDP vì chỉ số được tính toán hàng tháng.

 Định nghĩa: Chỉ số sản xuất Công nghiệp (IIP) là “chỉ tiêu nhanh” của các hoạt động công nghiệp, mà từ đó, chúng ta có thể xem xét tổng quan về hoạt động công nghiệp. IIP không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá và vì vậy chúng ta có thể xem xét hoạt động công nghiệp thuần túy thông qua IIP. Chỉ số có thể coi như “một sản phẩm”phản ánh tất cả các sản phẩm được tính trong chỉ số.

Khối lượng sản xuất:  Nhiều sản phẩm

            Chỉ số sản xuất : Một sản phẩm

+ Phương pháp tính toán :

          Chỉ số SP = (Khối lượng SX tháng báo cáo /Khối lượng SX kỳ gốc) x 100

Ví dụ :

Khối lượng SX kỳ gốc: Tôm đông  là 20 ngàn tấn ,GTTT là 600 tỷ đồng

                                 Mực đông  là 20 ngàn tấn, GTTT là  300 tỷ đồng

                                 Cá đông    là  15 ngàn tấn, GTTT là  200 tỷ đồng

 

Khối lượng SX kỳ B/c: Tôm đông là 24 ngàn tấn

                                 Mực đông là 30 ngàn tấn

                                 Cá đông là 30 ngàn tấn

 

Ta có : Chỉ số của SP tôm đông  = 24 ngàn/20 ngàn tấn x 100  = 120

           Chỉ số của SP mực đông = 30 ngàn/20 ngàn tấn x 100  = 150

           Chỉ số của SP cá đông    = 30 ngàn/15 ngàn tấn x 100  =  200

 

Chỉ số TS đông = [600/(600+300+200) x 120] + [300/(600+300+200) x 150] + [200/(600+300+200) x 200]

                          = 65,45   +   40,91   +   36,36   =   142,72

 

            + Ý tưởng về tính toán chỉ số :

            Chỉ số là sự kết hợp khối lượng của các sản phẩm mà ở đó, mỗi sản phẩm được gia quyền để đại diện cho toàn bộ hoạt động công nghiệp.

 

   Chuỗi sx cho từng SP ---> Áp dụng quyền số trong kỳ gốc ---> Tổng hợp các SP bằng các quyền số ----> Chỉ số

 + Ý nghĩa :

- Một trong những thế mạnh của chỉ số khối lượng là giúp chúng ta có thể kiểm tra nguyên nhân của sự tăng giảm chỉ số.

- Chỉ số công nghiệp có thể cung cấp thông tin chi tiết về “So sánh thời gian”

* Trong tháng gần đây nhất, sản xuất có tăng không ?

* Thời gian để sản xuất đạt từ đỉnh tăng trưởng này đến đỉnh tăng trưởng tiếp theo là bao lâu ?

* Tháng/năm nào có sản xuất lớn nhất ?

- Khi nền kinh tế tăng trưởng, sản xuất đòi hỏi phải tăng lên để đáp ứng nhu cầu cao hơn. Mặt khác khi nền kinh tế trì trệ, sản xuất sẽ giảm đi để phản ảnh nhu cầu giảm xuống. Vì vậy chỉ số có thể cung cấp một chỉ tiêu tốt để xem xét GDP vì chỉ số được tính toán hàng tháng.

- Chỉ số là bình quân gia quyền các chỉ số của từng ngành. Vì vậy, chúng ta có thể tính toán tốc độ đóng góp để biết ngành nào có đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng chung của toàn bộ các ngành.

+ Những tồn tại của chỉ số cũ :

- Áp dụng bảng giá cố định 1994: Trong phiếu điều tra, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ sở phải tham khảo bảng giá cố địnhnăm 1994 để tính toán giá trị sản xuất theo giá cố định. Vấn đề tồn tại là bảng giá cố định có thể không có những sản phẩm mới vì bảng giá không được cập nhật thường xuyên. Đặc biệt, nó không phản anh những cải tiến trong sản phẩm, nhất là trong quá trình khoa học và công nghệ phát triển như hiện nay.

- Thiếu nhất quán trong sử dụng giá cố định : Giá trị sản xuất theo giá cố định do mỗi doanh nghiệp, cơ sở tính toán. Khi sản phẩm không có trong bảng giá, mỗi doanh nghiệp, cơ sở tính toán giá cố định bằng cách lấy bình quân gia quyền của các sản phẩm tương tự. Đây là một quy trình vô cùng phức tạp trong việc lựa chọn sản phẩm tương tự, tính toán cho sản phẩm tương tự và tính giá cho sản phẩm mới không có trong bảng giá. Điều này có thể mang tới rủi ro là tính sai giá cố định. Đồng thời, giá cố định cũng không nhất quán do việc lựa chọn sản phẩm là do từng doanh nghiệp, cơ sở tiến hành.

- Chuẩn mực quốc tế: Phương pháp tính toán chỉ số hiện nay của chúng ta khác biệt với phương pháp tính chỉ số mà các nước trên thế giới đang áp dụng. Hầu hết các nước tính chỉ số iip. Vì phương pháp tính khác biệt với các nước khác, một rủi ro dễ xảy ra là việc sử dụng sai chỉ số khi tiến hành so sánh quốc tế.

Các tin khác
Nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã - 05/12/2014
Phương pháp tính Chỉ số phát triển con người (HDI) - 05/12/2014
Phương pháp tính Chỉ số Phát triển Giới (GDI) - 04/12/2014
Thông báo
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 240
Hôm nay: 256
Hôm qua: 2,110
Tuần này: 77,050
Tuần trước: 551,448
Tháng này: 743,227
Tháng trước:
Tất cả: 1,041,099
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định