Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
DANH MỤC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH - 29/12/2015

                            DANH MỤC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH

SỐ THỨ TỰ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
I Thành phố Nam Định
1 Phường Hạ Long
2 Phường Trần Tế Xương
3 Phường Vị Hoàng
4 Phường Vị Xuyên
5 Phường Quang Trung
6 Phường Cửa Bắc
7 Phường Nguyễn Du
8 Phường Bà Triệu
9 Phường Trường Thi
10 Phường Phan Đình Phùng
11 Phường Ngô Quyền
12 Phường Trần Hưng Đạo
13 Phường Trần Đăng Ninh
14 Phường Năng Tĩnh
15 Phường Văn Miếu
16 Phường Trần Quang Khải
17 Phường Thống Nhất
18 Phường Lộc Hạ
19 Phường Lộc Vượng
20 Phường Cửa Nam
21 Xã Lộc Hoà
22 Xã Nam Phong
23 Xã Mỹ Xá
24 Xã Lộc An
25 Xã Nam Vân
II Huyện Mỹ Lộc
26 Thị trấn Mỹ Lộc
27 Xã Mỹ Hà
28 Xã Mỹ Tiến
29 Xã Mỹ Thắng
30 Xã Mỹ Trung
31 Xã Mỹ Tân
32 Xã Mỹ Phúc
33 Xã Mỹ Hưng
34 Xã Mỹ Thuận
35 Xã Mỹ Thịnh
36 Xã Mỹ Thành
III Huyện Vụ Bản
37 Thị trấn Gôi
38 Xã Minh Thuận
39 Xã Hiển Khánh
40 Xã Tân Khánh
41 Xã Hợp Hưng
42 Xã Đại An
43 Xã Tân Thành
44 Xã Cộng Hòa
45 Xã Trung Thành
46 Xã Quang Trung
47 Xã Minh Tân
48 Xã Liên Bảo
49 Xã Thành Lợi
50 Xã Kim Thái
51 Xã Liên Minh
52 Xã Đại Thắng
53 Xã Tam Thanh
54 Xã Vĩnh Hào
IV  Huyện Ý Yên
55 Thị trấn Lâm
56 Xã Yên Trung
57 Xã Yên Thành
58 Xã Yên Tân
59 Xã Yên Lợi
60 Xã Yên Thọ
61 Xã Yên Nghĩa
62 Xã Yên Minh
63 Xã Yên Phương
64 Xã Yên Chính
65 Xã Yên Bình
66 Xã Yên Phú
67 Xã Yên Mỹ
68 Xã Yên Dương
69 Xã Yên Xá
70 Xã Yên Hưng
71 Xã Yên Khánh
72 Xã Yên Phong
73 Xã Yên Ninh
74 Xã Yên Lương
75 Xã Yên Hồng
76 Xã Yên Quang
77 Xã Yên Tiến
78 Xã Yên Thắng
79 Xã Yên Phúc
80 Xã Yên Cường
81 Xã Yên Lộc
82 Xã Yên Bằng
83 Xã Yên Đồng
84 Xã Yên Khang
85 Xã Yên Nhân
86 Xã Yên Trị
V Huyện Nghĩa Hưng
87 Thị trấn Liễu Đề
88 Thị trấn Rạng Đông
89 Thị trấn Quỹ Nhất
90 Xã Nghĩa Đồng
91 Xã Nghĩa Thịnh
92 Xã Nghĩa Minh
93 Xã Hoàng Nam
94 Xã Nghĩa Châu
95 Xã Nghĩa Thái
96 Xã Nghĩa Trung
97 Xã Nghĩa Sơn
98 Xã Nghĩa Lạc
99 Xã Nghĩa Hồng
100 Xã Nghĩa Phong
101 Xã Nghĩa Phú
102 Xã Nghĩa Tân
103 Xã Nghĩa Bình
104 Xã Nghĩa Thành
105 Xã Nghĩa Lâm
106 Xã Nghĩa Hùng
107 Xã Nghĩa Hải
108 Xã Nghĩa Thắng
109 Xã Nghĩa Lợi
110 Xã Nghĩa Phúc
111 Xã Nam Điền
VI Huyện Nam Trực
112 Thị trấn Nam Giang
113 Xã Nam Mỹ
114 Xã Điền Xá
115 Xã Nghĩa An
116 Xã Nam Thắng
117 Xã Nam Toàn
118 Xã Hồng Quang
119 Xã Tân Thịnh
120 Xã Nam Cường
121 Xã Nam Hồng
122 Xã Nam Hùng
123 Xã Nam Hoa
124 Xã Nam Dương
125 Xã Nam Thanh
126 Xã Nam Lợi
127 Xã Bình Minh
128 Xã Đồng Sơn
129 Xã Nam Tiến
130 Xã Nam Hải
131 Xã Nam Thái
VII Huyện Trực Ninh
132 Thị trấn Cổ Lễ
133 Xã Phương Định
134 Xã Trực Chính
135 Xã Trung Đông
136 Xã Liêm Hải
137 Xã Trực Tuấn
138 Xã Việt Hùng
139 Xã Trực Đạo
140 Xã Trực Hưng
141 Xã Trực Nội
142 Thị trấn Cát Thành
143 Xã Trực Thanh
144 Xã Trực Khang
145 Xã Trực Thuận
146 Xã Trực Mỹ
147 Xã Trực Đại
148 Xã Trực Cường
149 Xã Trực Phú
150 Xã Trực Thái
151 Xã Trực Hùng
152 Xã Trực Thắng
VIII Huyện Xuân Trường
153 TT Xuân Trường
154 Xã Xuân Châu
155 Xã Xuân Hồng
156 Xã Xuân Thành
157 Xã Xuân Thượng
158 Xã Xuân Phong
159 Xã Xuân Đài
160 Xã Xuân Tân
161 Xã Xuân Thủy
162 Xã Xuân Ngọc
163 Xã Xuân Bắc
164 Xã Xuân Phương
165 Xã Thọ Nghiệp
166 Xã Xuân Phú
167 Xã Xuân Trung
168 Xã Xuân Vinh
169 Xã Xuân Kiên
170 Xã Xuân Tiến
171 Xã Xuân Ninh
172 Xã Xuân Hòa
IX Huyện Giao Thủy
173 Thị trấn Ngô Đồng
174 Thị trấn Quất Lâm
175 Xã Giao Hương
176 Xã Hồng Thuận
177 Xã Giao Thiện
178 Xã Giao Thanh
179 Xã Hoành Sơn
180 Xã Bình Hòa
181 Xã Giao Tiến
182 Xã Giao Hà
183 Xã Giao Nhân
184 Xã Giao An
185 Xã Giao Lạc
186 Xã Giao Châu
187 Xã Giao Tân
188 Xã Giao Yến
189 Xã Giao Xuân
190 Xã Giao Thịnh
191 Xã Giao Hải
192 Xã Bạch Long
193 Xã Giao Long
194 Xã Giao Phong
X Huyện Hải Hậu
195 Thị trấn Yên Định
196 Thị trấn Cồn
197 Thị trấn Thịnh Long
198 Xã Hải Nam
199 Xã Hải Trung
200 Xã Hải Vân
201 Xã Hải Minh
202 Xã Hải Anh
203 Xã Hải Hưng
204 Xã Hải Bắc
205 Xã Hải Phúc
206 Xã Hải Thanh
207 Xã Hải Hà
208 Xã Hải Long
209 Xã Hải Phương
210 Xã Hải Đường
211 Xã Hải Lộc
212 Xã Hải Quang
213 Xã Hải Đông
214 Xã Hải Sơn
215 Xã Hải Tân
216 Xã Hải Toàn
217 Xã Hải Phong
218 Xã Hải An
219 Xã Hải Tây
220 Xã Hải Lý
221 Xã Hải Phú
222 Xã Hải Giang
223 Xã Hải Cường
224 Xã Hải Ninh
225 Xã Hải Chính
226 Xã Hải Xuân
227 Xã Hải Châu
228 Xã Hải Triều
229 Xã Hải Hòa

 

Các tin khác
Thông báo
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 745
Hôm nay: 891
Hôm qua: 2,110
Tuần này: 77,685
Tuần trước: 551,448
Tháng này: 743,862
Tháng trước:
Tất cả: 1,041,734
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định