Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Biểu mẫu Phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2016 - 24/06/2016

1/ Phiếu 1A/ĐTDN-DN: Tải về


2/ Phiếu 1A.1.1/ĐTDN-HTX: Tải về


3/ Phiếu 1A.2/ĐTDN-CN: Tải về


4/ Phiếu 1A.3/ĐTDN-XD: Tải về


5/ Phiếu 1A.4/ĐTDN-TN: Tải về


6/ Phiếu 1A.5.1/ĐTDN-VT: Tải về


7/ Phiếu 1A.5.2/ĐTDN-KB: Tải về


8/ Phiếu 1A.6.1/ĐTDN-LTAU: Tải về


9/ Phiếu 1A.6.2/ĐTDN-DL: Tải về


10/ Phiếu 1A.7.1/ĐTDN-TC: Tải về


11/ Phiếu 1A.7.2/ĐTDN-XNKDVTCNH: Tải về


12/ Phiếu 1A.8/ĐTDN-BH: Tải về


13/ Phiếu 1A.9.1/ĐTDN-BĐS: Tải về


14/ Phiếu 1A.9.2/ĐTDN-CNTT: Tải về
15/ Phiếu 1A.9.3/ĐTDN-DVK: Tải về
16/ Phiếu 1B/ĐTDN-DS: Tải về
Các tin khác
Phiếu điều tra Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 - 14/03/2017
Biểu mẫu Phiếu điều tra GDP quý năm 2016 - 13/04/2016
Thông báo
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 740
Hôm nay: 882
Hôm qua: 2,110
Tuần này: 77,676
Tuần trước: 551,448
Tháng này: 743,853
Tháng trước:
Tất cả: 1,041,725
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định