Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Để công tác thống kê được đầy đủ, khách quan, kịp thời - 22/07/2019

Những năm qua, Cục Thống kê tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê, bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhu cầu thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Rà soát, kiểm tra cân đối số liệu thống kê về dân số và nhà ở tại Cục Thống kê tỉnh.
Rà soát, kiểm tra cân đối số liệu thống kê về dân số và nhà ở tại Cục Thống kê tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng thống kê, ngành Thống kê đã từng bước đổi mới, cải tiến phương pháp thu thập số liệu, hiện đại hóa công nghệ xử lý và tổng hợp số liệu, đa dạng hóa các hình thức cung cấp và phổ biến thông tin kịp thời đến các đơn vị liên quan. Theo đó, hàng năm, ngành Thống kê tỉnh đã thực hiện hàng trăm báo cáo ước tính, báo cáo chính thức định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm với hàng nghìn biểu mẫu số liệu phản ánh tình hình kinh tế - xã hội tổng hợp và các ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh; hoàn thành các báo cáo phân tích thống kê về tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiều chuyên đề về số liệu thống kê kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng kế hoạch, tổng kết, đánh giá trong từng giai đoạn, từng thời kỳ… Tất cả các báo cáo đều hoàn thành đủ về số lượng biểu mẫu, gửi đúng và sớm hơn thời gian quy định, chất lượng được bảo đảm. Cùng với thực hiện các cuộc điều tra thống kê định kỳ theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh còn triển khai và thực hiện nhiều cuộc điều tra quan trọng như: điều tra doanh nghiệp, khảo sát mức sống dân cư, điều tra biến động dân số - kế hoạch hoá gia đình, điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Trong năm 2019, Cục Thống kê tỉnh cũng đã phối hợp tích cực với các sở, ban, ngành thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh, là 1 trong 7 địa phương hoàn thành đầu tiên trong cả nước. Từng khâu công việc được chú trọng thực hiện nên chất lượng các cuộc điều tra được nâng lên. Kết quả các cuộc điều tra thống kê là căn cứ khoa học không thể thiếu để các cấp, ngành, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chiến lược phát triển ngành và địa phương. Công tác cung cấp và phổ biến thông tin thống kê có sự đổi mới và tiến bộ rõ rệt được trình bày dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: niên giám thống kê tỉnh xuất bản dạng sách; niên giám thống kê huyện, thành phố; hệ thống số liệu thống kê kinh tế 5 năm, 10 năm, 20 năm; các báo cáo ước tính tháng, quý, năm tổng hợp hoặc chuyên ngành; tổng quan kinh tế - xã hội, phân tích chuyên đề và các đề tài khoa học… với nội dung chất lượng ngày càng được nâng cao, kịp thời phục vụ các kỳ họp của các cơ quan Đảng, HĐND, UBND ở tất cả các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh. Hình thức phổ biến chủ yếu phát hành bằng bản giấy và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục về các số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm, kết quả các cuộc điều tra. Các sản phẩm thống kê được triển khai biên soạn, phát hành sớm, kịp thời đảm bảo chất lượng nhằm phục vụ tốt hơn công tác phổ biến thông tin của ngành, công tác tổng kết, xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng thông tin thống kê đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ, giúp cho cấp ủy Đảng và chính quyền có cái nhìn chân thực về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp, ngành Thống kê tỉnh luôn xác định giải pháp hàng đầu là phải chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, hàng năm, ngành cử cán bộ tham gia các khóa học đào tạo bổ sung kiến thức do Tổng cục Thống kê tổ chức; phân công cán bộ có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững đào tạo và giúp đỡ cán bộ mới chưa quen việc, đồng thời, tuyển chọn bổ sung cộng tác viên thống kê có trình độ, chuyên môn phù hợp. Hiện nay, ngành Thống kê tỉnh có 81 cán bộ, công chức, người lao động được quản lý theo ngành dọc đến cấp huyện. Năm 2018, Cục đã khuyến khích, tạo điều kiện cho 28 cán bộ, công chức đi bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê trình độ đại học, cao đẳng, thống kê viên chính… Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của ngành cũng từng bước được tăng cường, nhất là việc trang bị phương tiện kỹ thuật điện tử để xử lý, tổng hợp số liệu thống kê. Hiện nay, ngành Thống kê đã xây dựng được hạ tầng công nghệ thông tin khá hiện đại từ tỉnh đến huyện. Mạng tin học và cơ sở dữ liệu của ngành đã từng bước hình thành, hoạt động ổn định giúp cho việc khai thác, truyền số liệu thống kê được dễ dàng, nhanh chóng. Mạng máy tính toàn hệ thống đã được lắp đặt đầy đủ, đảm bảo thông tin liên tục 24/24 giờ xuyên suốt các cấp từ Tổng cục đến Cục và Chi cục. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ đáp ứng việc khai thác, vận hành các ứng dụng văn phòng, ứng dụng quản lý, xử lý số liệu và phân tích thống kê góp phần nâng cao chất lượng thống kê. Ngoài việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê bằng các văn bản, ấn phẩm, Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện trao đổi thông tin hai chiều qua mạng diện rộng với các sở, ban, ngành của tỉnh, nhất là việc cập nhật và cung cấp các thông tin thống kê kinh tế - xã hội lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Từ năm 2019, Cục Thống kê sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông họp báo Công bố số liệu kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng và cả năm tại các cuộc họp giao ban báo chí vào cuối tháng 6 và tháng 12.

Trước yêu cầu thời kỳ đổi mới, đòi hỏi công tác thông tin thống kê phải trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời, là cơ sở hoạch định chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh; thời gian tới, ngành Thống kê tỉnh luôn bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, điều tra, thu nhập và chuẩn hóa số liệu thống kê để phục vụ tốt yêu cầu thông tin của Tổng cục giao cũng như sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê; trong đó, chú trọng phân tích và dự báo để biên soạn các báo cáo phân tích chuyên sâu trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong công bố và sử dụng thông tin thống kê; biên soạn và phát hành kịp thời Niên giám thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao giá trị của thông tin thống kê. Thực hiện tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) theo Quyết định 715/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng một số phương pháp thống kê mới, công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt trong hoạt động thu thập thông tin các cuộc điều tra bằng việc sử dụng công cụ máy tính bảng cầm tay, ứng dụng phiếu điện tử. Tập trung hoàn thành biên soạn số liệu thống kê kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

             Nguồn: http://baonamdinh.com.vn

Các tin khác
Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam - 26/04/2021
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê - 21/04/2021
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGÀNH THỐNG KÊ NAM ĐỊNH - 01/04/2021
Công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX - 25/09/2020
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - 04/07/2020
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra doanh nghiệp 2020 - 18/05/2020
Đảm bảo thông tin thống kê chính xác, tiếp cận đa dạng - 27/02/2020
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019 - 31/12/2019
Khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 - 22/10/2019
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 - 11/09/2019
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hoạt động theo mô hình mới của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Tin video
Đang online: 34
Hôm nay: 78
Hôm qua: 233
Tuần này: 311
Tuần trước: 1,968
Tháng này: 25,796
Tháng trước: 35,894
Tất cả: 263,809
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định