Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm - 22/07/2019

Ngày 18-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành của Trung ương. Tại đầu cầu tỉnh ta, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh ta.
Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh ta.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: nửa đầu năm 2019, tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, tăng trưởng kinh tế chậm, thương mại toàn cầu giảm, căng thẳng thương mại diễn biến nhanh và khó lường. Trong bối cảnh khó khăn chung, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của nước ta duy trì đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực thể hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững. Luật Đầu tư công (sửa đổi) là bước đột phá trong hoàn thiện thể chế về đầu tư công, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về đầu tư công, đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm phát triển kinh tế - xã hội 2019 và định hướng đến năm 2021. Bám sát định hướng ưu tiên thu hút vốn FDI đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, Bộ đã triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư với tổng nguồn vốn FDI giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018; cả nước có 1.723 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển với các đối tác song phương và đa phương để tranh thủ nguồn vốn ODA cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước; tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2019, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 8-5-2019, kịp thời ghi nhận và trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình trong kế hoạch năm 2019...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và kiên trì phấn đấu để đạt được các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội và kết luận của Trung ương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách năm 2019. Triển khai quyết liệt, hiệu quả 6 giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, đảm bảo kinh tế vĩ mô. Chủ động theo dõi diễn biến tình hình thực tiễn để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp căn cơ trong việc điều hành các vấn đề lớn của đất nước trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức. Ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê cần xác định nhiệm vụ chính là xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách để vận hành toàn bộ nền kinh tế, do đó cần quan tâm đến việc xây dựng cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp luật, các mô hình phát triển mới. Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và tổ chức tập huấn Luật Đầu tư công (sửa đổi) nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai đầu tư công trong thời gian tới. Thực hiện tốt các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ODA, tạo chuyển biến căn bản trong lĩnh vực này từ nay đến cuối năm. Tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng Cơ quan Thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã; Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Quan tâm phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ trì, xây dựng và công bố Sách trắng về kinh tế khu vực hợp tác xã. Tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Hội nghị Trung ương và kỳ họp sắp tới của Quốc hội xem xét, quyết định. Quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức; tăng cường thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 04 và Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành; thực hiện tốt việc công khai minh bạch nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, góp phần bảo vệ đội ngũ cán bộ; chấn chỉnh tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, tổ chức... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                              Nguồn: http://baonamdinh.com.vn

Các tin khác
Công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX - 25/09/2020
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - 04/07/2020
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra doanh nghiệp 2020 - 18/05/2020
Đảm bảo thông tin thống kê chính xác, tiếp cận đa dạng - 27/02/2020
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019 - 31/12/2019
Khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 - 22/10/2019
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 - 11/09/2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - 22/07/2019
Để công tác thống kê được đầy đủ, khách quan, kịp thời - 22/07/2019
Tiến hành tổng điều tra kinh tế 2017 - 21/03/2017
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hoạt động theo mô hình mới của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Tin video
Đang online: 80
Hôm nay: 80
Hôm qua: 76
Tuần này: 215
Tuần trước: 608
Tháng này: 7,101
Tháng trước:
Tất cả: 222,742
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định