Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Infographic đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010 - 2017 - 10/01/2020 - 10/01/2020

 Infographic đánh giá lai quy mô tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010 - 2017

Infographic đánh giá lai quy mô tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010 - 2017 1

Các tin khác
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 01 NĂM 2020 - 30/01/2020
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019 - 03/01/2020
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019 - 25/12/2019
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 11 THÁNG NĂM 2019 - 29/11/2019
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 10 THÁNG NĂM 2019 - 29/10/2019
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 9 THÁNG NĂM 2019 - 28/09/2019
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 8 THÁNG NĂM 2019 - 29/08/2019
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 7 THÁNG NĂM 2019 - 06/08/2019
Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 7 tháng năm 2019 - 28/07/2019
Thông báo chính thức Diện tích - Năng suất - Sản lượng Lúa Vụ Xuân Năm 2019 - 24/07/2019
Thông báo
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2020
Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Thống kê
Kết quả thực hiện kế hoạch và điểm thi đua năm 2019 ( đối với các CCTK các huyện, thành phố)
V/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020
Tin video
Đang online: 79
Hôm nay: 96
Hôm qua: 107
Tuần này: 275
Tuần trước: 554
Tháng này: 4,662
Tháng trước: 5,758
Tất cả: 113,143
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định