Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
Đảm bảo thông tin thống kê chính xác, tiếp cận đa dạng - 27/02/2020

Những năm qua, hoạt động quản lý Nhà nước về thống kê đã góp phần tích cực phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, đưa tỉnh ta xuất sắc trở thành một trong hai tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đầu tiên của cả nước. 

Rà soát kiểm tra, so sánh số liệu thống kê đảm bảo tính chính xác, đầy đủ tại Cục Thống kê tỉnh.  Bài và ảnh: Đức Toàn
Rà soát kiểm tra, so sánh số liệu thống kê đảm bảo tính chính xác, đầy đủ tại Cục Thống kê tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: “Năm 2019, Cục Thống kê tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao, đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công tác phổ biến thông tin thống kê đã có nhiều chuyển biến quan trọng theo hướng hiện đại, đa dạng và phổ quát, dễ tiếp cận hơn. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương, bám sát kế hoạch phổ biến thông tin thống kê năm 2020, ngay trong dịp giáp và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, ngành đã tập trung hoàn thành đầy đủ các báo cáo thống kê định kỳ bảo đảm kịp thời, đủ số lượng và phản ánh sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như báo cáo kinh tế - xã hội tháng 1, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, sản lượng thuỷ sản, doanh thu bán lẻ. Công tác biên soạn, phát hành Niên giám thống kê năm 2019 của 10 huyện, thành phố và của tỉnh được triển khai đúng kế hoạch phát hành đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin của các cấp, các ngành, các đối tượng dùng tin. Việc biên soạn niên giám thống kê của các huyện, thành phố tiếp tục đi vào nền nếp; đảm bảo thống nhất số liệu giữa các chuyên ngành; đồng thời phục vụ việc lưu trữ và hệ thống hóa số liệu của toàn tỉnh cũng như từng địa phương. Trong năm 2020, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục quan tâm công tác phổ biến thông tin thống kê với mục tiêu mở rộng đối tượng phổ biến, phục vụ tốt hơn yêu cầu của ngành và công tác tổng kết, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các đối tượng dùng tin với đa dạng các hình thức phổ biến: thông qua các ấn phẩm (Niên giám thống kê, kết quả điều tra doanh nghiệp, số liệu thống kê chủ yếu hàng năm), sử dụng thiết kế đồ hoạ Infographic để công bố trên website của Cục Thống kê về các số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm, kết quả các cuộc điều tra. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng được in và phát hành tới 55 tổ chức, cá nhân gồm: Lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; các đơn vị trực thuộc. Riêng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, ngoài gửi cho các tổ chức, cá nhân như báo cáo tháng, báo cáo còn được gửi UBND các huyện, thành phố. Công tác họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh luôn được Cục triển khai nghiêm túc tới các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình và các sở, ngành của tỉnh. Năm 2020, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các cuộc điều tra thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao, gồm các cuộc điều tra định kỳ hàng tháng, quý và các cuộc điều tra thường xuyên thuộc các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư; thương mại, dịch vụ và giá cả; dân số và lao động; điều tra doanh nghiệp năm 2019, khảo sát mức sống dân cư. Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến thông tin: qua các trang thông tin điện tử thống kê, truyền đưa dữ liệu và báo cáo qua mạng internet nhằm rút ngắn thời gian truyền dẫn và tạo thuận lợi cho các đối tượng sử dụng thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng số liệu trong các lĩnh vực công tác thống kê. Đến nay, toàn hệ thống đã ứng dụng và thực hiện tốt các lĩnh vực xử lý thông tin, truyền đưa dữ liệu, báo cáo; tiếp nhận nhanh các văn bản, tài liệu hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; phổ biến nhanh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục đến Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trong tỉnh... nâng cao tính hiệu quả và chất lượng của hoạt động công tác thống kê. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động thống kê, đặc biệt là việc thu thập thông tin từ các cuộc điều tra thống kê, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, ấn phẩm thống kê. Đồng thời, Cục Thống kê tỉnh cũng triển khai nhiều cuộc tập huấn cho cán bộ, nhân viên về các phương pháp, công cụ thống kê mới hiện đại như phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020; nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tập huấn sử dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc...

Thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) theo Quyết định 715/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp lại mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ mới theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê; tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh và phát triển./.

  Trích nguồn: http://baonamdinh.com.vn/                                          Bài và ảnh: Đức Toàn
Các tin khác
Đồng ý trình Quốc hội sửa một số điều của Luật Thống kê - 14/10/2021
TUYÊN TRUYỀN - 19/08/2021
Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam - 26/04/2021
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê - 21/04/2021
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGÀNH THỐNG KÊ NAM ĐỊNH - 01/04/2021
Công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX - 25/09/2020
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - 04/07/2020
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra doanh nghiệp 2020 - 18/05/2020
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019 - 31/12/2019
Khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 - 22/10/2019
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hoạt động theo mô hình mới của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Tin video
Đang online: 12
Hôm nay: 85
Hôm qua: 450
Tuần này: 1,017
Tuần trước: 8,755
Tháng này: 22,367
Tháng trước: 17,270
Tất cả: 299,534
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định