STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Nghị định số: 62/2024/NĐ-CP 06/06/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 nãm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tống sản phẩm trong nưó’c, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2 Kế hoạch số: 41/KH-UBND 13/03/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
3 QĐ: 175/QĐ-TTg 13/02/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước
4 QĐ số: 05/2023/QĐ-TTg 23/02/2023 Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
5 16/CT-UBND 26/07/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
6 07A/QĐ-CTK 11/01/2022 Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp công dân
7 1007/QĐ-TCTK 24/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
8 1006/QĐ-TCT 19/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
9 10/2020/QĐ-TTg 17/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây