Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin nổi bật
Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với công chức làm công tác Thống kê cấp xã năm 2022 - 16/05/2022

Từ ngày 11-13/5/2022, Cục Thống kê tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ Nam Định tổ chức Lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với công chức làm công tác Thống kê của các phường, xã năm 2022. Tham dự Lớp tập huấn có Ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê; Ông Lại Văn Hiếu Phó giám đốc sở Nội vụ tỉnh Nam Định; Ông Phạm Văn Tụ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; một số công chức các phòng chuyên môn của Cục Thống kê và Sở Nội vụ; các giảng viên và công chức làm công tác thống kê của 226 xã, phường, thị trấn.

[Chi tiết]
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2022 - 27/04/2022

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tháng 4/2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi đối với quá trình sinh trưởng và phát triển cây trồng, vật nuôi. Sản xuất nông nghiệp tập trung chăm sóc lúa và rau màu vụ Xuân. Chăn nuôi duy trì ổn định, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Sản xuất thủy sản phát triển trong cả hoạt động khai thác và nuôi trồng.

[Chi tiết]
Hội thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê và Hướng dẫn xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê - 20/04/2022

 Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK và Hướng dẫn xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với trang thông tin điện tử của TCTK. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, chuyên viên một số đơn vị liên quan. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu là các Cục Thống kê địa phương trong cả nước với sự tham dự của lãnh đạo, chuyên viên phòng liên quan.

Tại điểm cầu Cục Thống kê Nam Định có đồng chí Nguyễn Văn Ty - Cục trưởng, lãnh đạo và các công chức thuộc phòng Thống kê Tổng hợp tham dự Hội nghị.

[Chi tiết]
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI HUYỆN GIAO THỦY - 14/04/2022

   Sáng ngày 12/4/2022, thực hiện theo kế hoạch số 157/KH-CTK, ngày 22 tháng 3 năm 2022, của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê 6 tháng đầu năm 2022; đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác điều tra Thủy sản biển hàng tháng và   Biến động dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 (BĐDS 2022) tại Chi cục Thống kê huyện Giao Thủy.

[Chi tiết]
ĐỔI MỚI TRONG ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 - 13/04/2022

  Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp. Kết quả của điều tra này còn được sử dụng để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

  Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Quyết định 966/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2022. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu kết hợp với việc lập danh sách toàn bộ doanh nghiệp với một số thông tin chung của doanh nghiệp, quy mô mẫu của cuộc điều tra là 12% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị điều tra là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thuộc các ngành kinh tế (trừ ngành hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc). Thời gian thu thập thông tin tại các doanh nghiệp từ ngày 15/4/2022 đến ngày 20/5/2022, thời kỳ số liệu của cuộc điều tra là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021.

[Chi tiết]
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2022 - 27/04/2022
[Chi tiết]
ĐIỂM SÁNG KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH QUÝ I NĂM 2022 - 01/04/2022
[Chi tiết]
THÔNG BÁO SỐ LIỆU GRDP ƯỚC TÍNH QUÝ I NĂM 2022 - 31/03/2022
[Chi tiết]
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 29/03/2022
[Chi tiết]
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 - 28/03/2022
[Chi tiết]
Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với công chức làm công tác Thống kê cấp xã năm 2022 - 16/05/2022
[Chi tiết]
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỤC THỐNG KÊ, NHIỆM KỲ 2022-2024 - 27/04/2022
[Chi tiết]
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI HUYỆN GIAO THỦY - 14/04/2022
[Chi tiết]
ĐỔI MỚI TRONG ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 - 13/04/2022
[Chi tiết]
PHÒNG THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI HUYỆN XUÂN TRƯỜNG - 12/04/2022
[Chi tiết]
 
Đồng ý trình Quốc hội sửa một số điều của Luật Thống kê - 14/10/2021
[Chi tiết]
Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam - 26/04/2021
[Chi tiết]
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê - 21/04/2021
[Chi tiết]
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGÀNH THỐNG KÊ NAM ĐỊNH - 01/04/2021
[Chi tiết]
Công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX - 25/09/2020
[Chi tiết]