Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

 •   28/01/2024 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023

 •   28/11/2023 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

 •   27/08/2023 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 1396
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

 •   27/07/2023 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2023

 •   25/02/2023 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

 •   27/11/2022 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

 •   26/10/2022 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 738
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022

 •   28/09/2022 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 1379
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định tháng 9 và 9 tháng năm 2022
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022

 •   25/08/2022 10:32:22 PM
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

 •   27/07/2022 06:42:38 AM
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2021

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2021

 •   29/03/2021 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Tính chung quý I/2021, IIP ước tăng 9,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,44%, đóng góp 9,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI THÁNG 4 NĂM 2021

 •   28/04/2021 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 5 NĂM 2021

 •   02/06/2021 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 8 NĂM 2021

 •   29/08/2021 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2021

 •   04/10/2021 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây