Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2024

Thứ ba - 28/05/2024 20:52

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng Năm tập trung chăm sóc lúa và cây hàng năm khác vụ Xuân. Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Ngành thủy sản tích cực triển khai hướng dẫn các cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ nuôi mới theo hướng sản xuất thủy sản hàng hóa, hiệu quả và bền vững.

a. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương tập trung chăm sóc lúa và các loại rau màu vụ Xuân. Thời tiết thuận lợi, cây trồng sinh trưởng phát triển khá.

Cây lúa: Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân sơ bộ đạt 70.256 ha, giảm 0,2% so với năm trước trong đó tỷ lệ gieo xạ 62,5%. Các huyện đã tiến hành chuyển đổi giống cây trồng, ưu tiên những giống lúa có năng suất, chất lượng ổn định, có khả năng chống chịu sâu bệnh như Bắc Thơm số 7, BC15, ST25, …

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 22/5, lúa đã trỗ bông cơ bản, một số diện tích gieo cấy sớm đã chắc xanh - đỏ đuôi. Các địa phương tiếp tục đôn đốc người dân kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo đủ nước để lúa trỗ bông, phơi màu thuận lợi, cắt bỏ, tiêu hủy bông lúa cỏ. Theo dõi, phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3, sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa trỗ muộn.

Cây rau màu các loại: Toàn tỉnh ước trồng 11.721 ha cây rau màu các loại giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Chăn nuôi: Tại thời điểm cuối tháng 5/2024, đàn trâu có 7.565 con, tăng 2,4%; đàn bò 28.610 con, tăng 0,4%; đàn lợn 628.670 con, tăng 0,1% so với cùng thời điểm năm trước. Đàn gia cầm 9.288 nghìn con, tăng  2,4%, trong đó đàn gà 6.598 nghìn con, tăng 2,7% so với cùng thời điểm năm trước.

Năm tháng đầu năm, sản lượng trâu xuất chuồng đạt 481 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bò xuất chuồng 1.487 tấn, tăng 1,2%; sản lượng lợn xuất chuồng 71.270 tấn tăng 2,7%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 16.743 tấn, tăng 8,1%; sản lượng trứng gia cầm 222.950 nghìn quả, tăng 4,6%.

b. Lâm nghiệp

Sản lượng gỗ khai thác 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.889 m3, tăng 0,2%; sản lượng củi 4.425 ste, tăng 0,8% so cùng kỳ năm trước.

c. Thuỷ sản

Nuôi trồng thủy sản đạt 53.323 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Các hộ nuôi trồng thủy sản tiếp tục chăm sóc và thu hoạch các đối tượng đạt kích cỡ thương phẩm; giống con nuôi chủ lực vẫn là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ngao, cá bống bớp... Các đối tượng nuôi đều ổn định, không phát sinh dịch bệnh.

Khai thác thủy sản đạt 26.492 tấn, tăng 1,9%, trong đó: sản lượng khai thác biển 25.522 tấn, tăng 1,9%; sản lượng khai thác nội địa 970 tấn, tăng 1,2%. Tháng Năm là tháng cao điểm trong khai thác vụ cá Nam, bà con ngư dân tích cực mở rộng ngư trường, cải tiến ngư lưới cụ để nâng cao hiệu quả và năng suất khai thác.

2. Sản xuất công nghiệp

a. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 duy trì ổn định, tăng 7,70% so với tháng trước và tăng 13,44% so với cùng kỳ năm 2023. Năm  tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao nhất từ 2019 đến nay; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,97%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 tăng 7,70% so với tháng trước và tăng 13,44% so với cùng kỳ năm 2023. So với tháng trước, ngành khai khoáng tăng 37,88% (do thời tiết chuyển sang mùa hè, số giờ nắng tăng cao); ngành chế biến, chế tạo tăng 7,88%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 1,55%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,47%.

Năm tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,97%, đóng góp 13,57 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,41%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,49%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 15,65%, làm giảm 0,06 điểm phần trăm.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5/2024    tăng 2,78% so với tháng trước.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/5/2024 tăng 18,18% so với cùng thời điểm năm trước đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 12,90%.

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2023.

3. Đầu tư và xây dựng

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2024 được tỉnh Nam Định tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 32,0% kế hoạch năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2024 ước thực hiện 674 tỷ đồng, đạt 7,5% kế hoạch năm, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: cấp tỉnh 632 tỷ đồng, đạt 7,5%, tăng 12,3%; cấp huyện 24 tỷ đồng, đạt 6,7%, giảm 72,0%; cấp xã 18 tỷ đồng, đạt 7,7%, giảm 10,1%.

Năm tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.899 tỷ đồng, đạt 32,0% kế hoạch năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: cấp tỉnh 2.697 tỷ đồng, đạt 31,9%, tăng 10,4%; cấp huyện 110 tỷ đồng, đạt 30,8%, giảm 51,8%; cấp xã 92 tỷ đồng, đạt 39,3%, tăng 5,8%.

Trong tháng, Tỉnh tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển; Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Giai đoạn II dự án Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; Xây dựng cầu qua sông Đào; Cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định; Đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); Bệnh viện đa khoa tỉnh;... Các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư của các huyện, thành phố. Tập trung hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng: Dự án xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình.

4. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

a. Hoạt động tài chính

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng năm 2024 ước đạt 3.709 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ chi thường xuyên tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 18.111 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 3.709 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng thu và tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.703 tỷ đồng, chiếm 26,0% và bằng 74,9%; thu chuyển nguồn 9.699 tỷ đồng, chiếm 53,6% và tăng 23,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 7.821 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển 3.686 tỷ đồng, chiếm 47,1% tổng chi và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023; chi thường xuyên 4.134 tỷ đồng, chiếm 52,9% và tăng 30,8%.

b. Hoạt động ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2024 ước tăng 11,8%; tổng dư nợ tín dụng tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm, kịp thời các chính sách về tiền tệ, tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tháng 5/2024 ước đạt 124.680 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ và tăng 3,2% so với ngày cuối cùng của năm trước. Phân theo khách hàng: huy động từ dân cư 110.971 tỷ đồng, chiếm 89,0% tổng nguồn vốn huy động và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; huy động từ các tổ chức kinh tế 13.709 tỷ đồng, chiếm 11,% và tăng 11,4%.

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt 105.931 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ và tăng 1,8% so với ngày cuối cùng của năm trước. Phân theo kỳ hạn: cho vay ngắn hạn 79.504 tỷ đồng, chiếm 75,1% và tăng 15,4%; cho vay trung và dài hạn 26.427 tỷ đồng, chiếm 24,9% và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại khách hàng vay: hộ gia đình, cá nhân 75.079 tỷ đồng, chiếm 70,9% và tăng 13,2%; doanh nghiệp, hợp tác xã 30.852 tỷ đồng, chiếm 29,1% và tăng 10,5%.

c. Hoạt động bảo hiểm

Hoạt động bảo hiểm tiếp tục được triển khai rộng khắp nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các tầng lớp nhân dân và người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, số người tham gia các loại hình bảo hiểm tính đến ngày 30/4/2024 tăng so với cùng thời điểm năm 2023: số người tham gia bảo hiểm xã hội 238.172 người, tăng 1,2%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 202.363 người, tăng 0,9%; số người tham gia bảo hiểm y tế 1.694.031 người, tăng 0,7%.

Tổng thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 1.881 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu BHXH 1.166 tỷ đồng; thu BHTN 81 tỷ đồng; thu BHYT 633 tỷ đồng. Tổng chi BHXH, BHTN, BHYT là 2.723 tỷ đồng, tăng 10,1%, trong đó: chi BHXH 2.208 tỷ đồng; chi BHTN 56 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT 459 tỷ đồng.

5. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động 5 tháng đầu năm 2024 tăng 4,5% với tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 26.538 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 8.002 lao động, tăng 6,8% về số doanh nghiệp, gấp 4,8 lần về vốn đăng ký và giảm 35,5% về số lao động so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 46 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, còn có 217 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đạt 797 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 159 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

6. Thương mại, dịch vụ, giá cả     

a. Tình hình nội thương

Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng Năm phát triển ổn định; lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2024 tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2024 ước đạt 6.524 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023. So với tháng trước, bán lẻ hàng hóa 5.810 tỷ đồng, tăng 5,6%; lưu trú và ăn uống 399 tỷ đồng, tăng 2,9%; du lịch lữ hành 2 tỷ đồng, tăng 1,0%; dịch vụ khác 313 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Theo giá hiện hành, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng năm 2024 đạt 31.436 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với 5 tháng năm 2020 (năm xảy ra dịch Covid-19) và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa 27.964 tỷ đồng, chiếm 89% tổng mức và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.902 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành lưu trú 117 tỷ đồng và 329 nghìn lượt khách, tăng 2,0% doanh thu và 1,6% lượt khách; ngành ăn uống đạt 1.785 tỷ đồng, tăng 20,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tỷ đồng và 13,6 nghìn lượt khách, tăng 19,0% doanh thu và tăng 11,6% lượt khách. Doanh thu dịch vụ khác 1.562 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý thị trường: Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kiểm tra, xử lý vi phạm ở các cơ sở kinh doanh trong việc thực hiện niêm yết giá, kiểm định, ghi nhãn mác; buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại... Trong tháng 5/2024, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra 76 vụ, phát hiện và xử lý 34 vụ với 34 hành vi vi phạm, trong đó: vi phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ 01 hành vi, vi phạm trong lĩnh vực giá đầu cơ găm hàng 16 hành vi, vi phạm an toàn thực phẩm 03 hành vi và vi phạm khác 14 hành vi. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 211 triệu đồng.

b. Xuất, nhập khẩu

Tháng Năm, hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh duy trì mức tăng khá với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 377 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Năm tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 1.691 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu đạt 417 triệu USD.

Xuất khẩu hàng hóa: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 4/2024 đạt 209 triệu USD; tháng 5/2024 ước đạt 246 triệu USD, tăng 17,5% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.054 triệu USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2023

Nhập khẩu hàng hóa: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 4/2024 đạt 158 triệu USD; tháng 5/2024 ước đạt 132 triệu USD, giảm 16,9% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 637 triệu USD, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng Tư xuất siêu 51 triệu USD; tháng Năm ước tính xuất siêu 114 triệu USD. Tính chung 5 tháng năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 417 triệu USD.

c. Giá

Giá thực phẩm, đồ uống, giá dịch vụ du lịch trọn gói tăng do trong tháng có dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 4,56% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 5 tháng năm 2024, CPI tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,25% của CPI tháng 5/2024 so với tháng trước, có 07 nhóm hàng tăng giá; 02 nhóm hàng giảm giá và 02 nhóm giá ổn định.

Bình quân 5 tháng năm 2024, CPI tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá vàng tăng 20,14% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 5,09%. Trong 11 nhóm hàng hóa có 09 nhóm tăng, trong đó nhóm giáo dục tăng nhiều nhất 11,45%; hai nhóm giảm là nhóm bưu chính viễn thông (giảm 0,44%); nhóm văn hóa, giải trí và du lịch (giảm 0,14%).

d. Giao thông vận tải

Hoạt động vận tải tháng Năm duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hành khách vận chuyển tháng 5/2024 tăng 1,3% và luân chuyển tăng 1,2% so với tháng Tư - tháng có nhiều kỳ nghỉ lễ lớn; hàng hóa vận chuyển tăng 13,0% và luân chuyển tăng 14,3%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vận chuyển hành khách tăng 5,6% và luân chuyển tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 15,0% và luân chuyển tăng 17,2%.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2024 ước đạt 734 tỷ đồng, 10,8% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 3.367 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vận tải hành khách 629 tỷ đồng, tăng 7,4%; vận tải hàng hoá 2.595 tỷ đồng, tăng 16,4%; dịch vụ hỗ trợ vận tải 126 tỷ đồng, tăng 11,6% và bưu chính, chuyển phát 17 tỷ đồng, tăng 63,3%.

Vận tải hành khách tháng 5/2024 ước đạt 1.868 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 2,1% và luân chuyển 146 triệu lượt khách.km, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 9.848 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 5,6% và luân chuyển 748 triệu lượt khách.km, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa tháng 5/2024 ước đạt 4.479 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 9,7% và luân chuyển 949 triệu tấn.km, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa ước đạt 20.427 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 4.256 triệu tấn.km, tăng 17,2%.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh tháng Năm nhìn chung ổn định; công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp triển khai kịp thời, hiệu quả. Ngành Y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Ngành Giáo dục và đào tạo tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thực hiện chính sách với người có công và thân nhân người có công: Trong tháng 4 năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực người có công (NCC) đối với 9.801 NCC và thân nhân NCC; giới thiệu 07 trường hợp tới Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám giám định; đề nghị tặng “Bằng Tổ quốc ghi công” đối với 01 trường hợp và cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 30 trường hợp.

Công tác bảo trợ xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho các đối tượng đang quản lý tại trung tâm. Trong tháng 4, trung tâm tiếp nhận 2 đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng, không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống vào chăm sóc, nuôi dưỡng.

Công tác giảm nghèo: Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, bốn tháng năm 2024 doanh số cho vay hộ nghèo là 12.195 triệu đồng với 141 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay hộ cận nghèo 67.931 triệu đồng với 784 lượt khách hàng; doanh số cho vay hộ mới thoát nghèo 120.593 triệu đồng với 1.401 lượt khách hàng; doanh số cho vay giải quyết việc làm 117.679,5 triệu đồng với 1.551 lượt khách hàng; doanh số cho vay đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 33.174 triệu đồng với 260 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 176.810 triệu đồng với 8.841 lượt khách hàng; doanh số cho vay nhà ở xã hội là 4.540 triệu đồng với 10 lượt khách hàng vay vốn.

Giải quyết việc làm và đào tạo nghề: Trong tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tư vấn việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã tư vấn việc làm, học nghề cho 1.226 lượt lao động. Giới thiệu việc làm cho 252 lao động, Số người được hưởng TCTN là 495.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây