Hội nghị tập huấn Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024

Thứ năm - 15/06/2023 05:27

Trong 2 ngày (13 - 14/6/2023) tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023 và Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tiếp cơ quan TCTK có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chuyên môn, Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê (Cục TTDL). Tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện lãnh đạo, giảng viên của Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Cao đẳng Thống kê II.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023 được tiến hành theo Quyết định số 314/QĐ-TCTK ngày 17/3/2023 của Tổng cục trưởng TCTK. Đây là một cuộc điều tra mới và quan trọng của ngành Thống kê nhằm thu thập thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP).

Bên cạnh đó, việc điều tra xây dựng mạng lưới và thu thập giá gốc 2024 là bước chuẩn bị rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc chuyển đổi kỳ gốc điều tra giá tiêu dùng năm 2024.

 Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Điều tra giá tiêu dùng là một trong những cuộc điều tra khó của ngành Thống kê xét từ cả góc độ lý luận và thực tiễn triển khai. Để giúp các lãnh đạo, chuyên viên và giám sát viên (GSV) của Cục Thống kê cấp tỉnh nắm vững nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phương án của hai cuộc điều tra; tổ chức thành công hội nghị tập huấn cấp tỉnh cho các Chi Cục Thống kê cấp huyện, GSV cấp huyện và điều tra viên tại địa phương, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị, tại Hội nghị, các giảng viên cần truyền đạt đầy đủ nội dung chính của các phương án điều tra, tập trung nhấn mạnh những điểm quan trọng của các phương án, quy trình thực hiện đối với những cuộc điều tra sử dụng phiếu điện tử; quy trình xây dựng mạng lưới và chuyển đổi năm gốc. Tăng cường thực hành, đưa ra các tình huống giả định để cùng nhau bàn biện pháp xử lý phù hợp để luôn sẵn sàng khi gặp trong thực tế phát sinh. Thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực; đan xen trình bày bài giảng với việc đặt các câu hỏi để gợi suy nghĩ áp dụng thực tế của các địa phương.

Trong thời gian tập huấn, Cục TTDL hỗ trợ kịp thời và tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp để xử lý và thống nhất chung trước khi triển khai thực hiện trên toàn quốc. Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá phối hợp chặt chẽ với Cục TTDL trong việc thống nhất nghiệp vụ và giám sát, kiểm soát chất lượng số liệu.

Đối với các đại biểu tham dự Hội nghị là các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh cần tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của phương án Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Điều tra giá tiêu dùng để tổ chức chỉ đạo tốt các cuộc điều tra tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ đã được quy định. Đối với các GSV và các đại biểu liên quan cần tập trung tiếp thu những nội truyền tải, tích cực liên hệ thực tế địa phương để thực hành và làm rõ những nội dung còn băn khoăn (nếu có) hoặc chia sẻ chung những đặc thù địa phương mình để mọi người cùng hiểu sâu.

Nhấn mạnh tới công tác tổ chức, chỉ đạo giám sát, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu yêu cầu chất lượng của các cuộc điều tra thống kê nói chung và Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và Điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024 nói riêng cần phải được nâng cao, đặc biệt hạn chế tối đa tình trạng điền sai thông tin, sai phạm vi. Theo đó, trong các cuộc điều tra, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị công tác kiểm tra, giám sát điều tra cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, sát sao và đầy đủ. Cụ thể, việc kiểm tra giám sát phải được thực hiện toàn diện triệt để ngay từ việc tổ chức các lớp tập huấn đến công tác triển khai thực hiện điều tra. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập phải được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị các đại biểu sẽ được nghe trình bày về các nội dung như: Giới thiệu nội dung Phương án và Quy trình chọn mẫu điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Hướng dẫn điền phiếu đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Hướng dẫn tổng hợp và kiểm tra báo cáo đơn vị sự nghiệp và vô vị lợi năm 2023; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Hướng dẫn nhập tin trên web phiếu sự nghiệp, hiệp hội; Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra CAPI đối với phiếu tôn giáo, tín ngưỡng; Quy trình thực hiện và một số lưu ý trong xây dựng mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024; Hướng dẫn xây dựng danh mục mặt hàng và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát thu thập thông tin mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024; Hướng dẫn sử dụng phần mềm CAPI thu thập thông tin mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024.

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cùng đại diện Lãnh đạo Cục TTDL đã đề nghị các Cục thống kê chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm của địa phương trong triển khai điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi, đồng thời giải đáp vướng mắc và tiếp thu các kiến nghị của các Cục Thống kê địa phương, đặc biệt là Cục Thống kê của 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí minh (2 địa bàn tập trung nhiều tố chức vô vị lợi). Phó Tổng cục trưởng cũng nhất trí với việc hỗ trợ Cục thống kê các thành phố lớn tiếp cận với các tố chức phi chính phủ trong tiến hành điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận và thực hành về các nội dung như: Thực hành sử dụng phần mềm quản lý, giám sát điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi; Thực hành sử dụng phần mềm nhập tin phiếu sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tín ngưỡng; Thực hành sử dụng phần mềm quản lý, giám sát thu thập thông tin mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024...

Toàn cảnh hội nghị

 Để đảm bảo nắm bắt đầy đủ nghiệp vụ điều tra, sử dụng thành thạo và hiệu quả các phần mềm thu thập thông tin, phần mềm quản lý điều tra Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị: Cục Thống kê cấp tỉnh tiếp tục hướng dẫn các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên nghiên cứu kỹ nội dung phiếu hỏi; cách thức thu thập và ghi chép thông tin trong các phần mềm điều tra để thực hiện đúng yêu cầu nội dung điều tra như phương án và hội nghị tập huấn yêu cầu cũng như các nội dung theo quy định của cuộc điều tra.
Đối với các Phòng Thu thập thông tin thống kê, Phòng Thống kê Kinh tế và các Phòng nghiệp vụ liên quan phân công chủ trì, phối hợp thực hiện đầy đủ các chức năng của trang web hệ thống quản lý điều tra để làm sạch số liệu, hiệu chỉnh mã ngành và so sánh biểu đầu ra với các nguồn thông tin khác, nhằm bảo đảm chất lượng thông tin tốt nhất.
Đối với Cục TTDL, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu  đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị tập huấn, Cục TTDL chủ trì, phối hợp với Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá và các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn. Cục TTDL chủ trì, đầu mối giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện điều tra; chỉ đạo các Trung tâm Tin học thống kê khu vực I và II hoàn thiện các phần mềm điều tra ngay sau khi phát hiện các sai sót/bất cập; Bất cứ thay đổi nào cũng phải được thông báo và hướng dẫn Cục Thống kê cấp tỉnh thống nhất thực hiện.

Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra./.

Nguồn tin: https://consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây