Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh các thể năm 2024, Điều tra giá tiêu dùng năm gốc, Điều tra lao động việc làm năm 2024

Thứ sáu - 15/12/2023 04:19

Trong 1,5 ngày (14 - 15/12/2023), tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh các thể năm 2024, điều tra giá tiêu dùng năm gốc, Điều tra lao động việc làm năm 2024 theo hình thức trực tiếp tại TCTK và trực tuyến tại Cục Thống kê cấp tỉnh và 2 Trường Cao đẳng Thống kê. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; lãnh đạo Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các chuyên viên và giám sát viên các Cục Thống kê cấp tỉnh...

 Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh các thể năm 2024, Điều tra giá tiêu dùng năm gốc, Điều tra lao động việc làm năm 2024

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2024, Điều tra giá tiêu dùng năm gốc, Điều tra lao động việc làm năm 2024 là những cuộc điều tra quan trọng của ngành Thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo Phương án điều tra năm 2024, Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tuy không thay đổi về phương pháp cũng như danh mục ngành chọn mẫu nhưng thay đổi về thời gian điều tra - từ ngày 01/10 hàng năm sang ngày 05/01 năm sau. Như vậy, số liệu điều tra sẽ là số liệu thực hiện của toàn bộ năm 2023 thay vì thực hiện 9 tháng đầu năm và ước tính 3 tháng cuối năm như các năm trước.

Điều tra giá tiêu dùng năm gốc là nhiệm vụ thuộc Phương án điều tra giá tiêu dùng giai đoạn 2020 - 2025 nhằm thu thập thông tin về giá gốc của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phục vụ đổi rổ hàng hóa áp dụng cho Điều tra giá tiêu dùng giai đoạn 2025 - 2030.

Điều tra lao động việc làm năm 2024 về cơ bản thực hiện theo phương án Điều tra lao động việc làm đã thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, điểm mới là Phương án điều tra năm 2024 được xây dựng nhằm thực hiện cho nhiều năm. Ngoài ra, trong quý III năm 2024 sẽ bổ sung mô-đun nhằm thu thập các thông tin phục vụ đánh giá Chiến lược tài chính toàn diện theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.

TCTK tổ chức Hội nghị tập huấn các cuộc điều tra nhằm giúp lãnh đạo, chuyên viên và giám sát viên (GSV) của Cục Thống kê cấp tỉnh nắm vững nghiệp vụ và công nghệ thông tin để tổ chức triển khai hiệu quả các phương án điều tra; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn cấp tỉnh cho các Chi Cục Thống kê cấp huyện/khu vực, GSV cấp huyện và điều tra viên (ĐTV) tại địa phương.

Để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đề nghị:

Về công tác tập huấn: Các giảng viên cần truyền đạt đầy đủ nội dung chính của các Phương án điều tra, tập trung nhấn mạnh những sự đổi mới của các phương án, quy trình thực hiện đối với những cuộc điều tra sử dụng phiếu điện tử như việc rà soát mẫu điều tra; kiểm tra phát hiện lỗi; sự phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện điều tra…; Tăng cường thực hành, đưa ra các tình huống giả định để cùng nhau bàn biện pháp xử lý phù hợp để luôn sẵn sàng khi gặp trong thực tế phát sinh; Đan xen trình bày bài giảng với việc đặt các câu hỏi để gợi suy nghĩ áp dụng thực tế của các đại biểu tham dự.

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) phân công công chức hỗ trợ kịp thời trong suốt thời gian tập huấn và tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp để xử lý và thống nhất chung trước khi triển khai thực hiện trên toàn quốc; Các vụ liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục TTDL trong việc thống nhất nghiệp vụ và giám sát, kiểm soát chất lượng số liệu.

Đối với các đại biểu tham dự tập huấn, các đồng chí Lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của các phương án để tổ chức chỉ đạo tốt các cuộc điều tra này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định; Các GSV và các đại biểu liên quan khác cần tập trung tiếp thu những nội dung truyền tải, tích cực liên hệ thực tế địa phương để thực hành và đề nghị làm rõ ngay những nội dung còn băn khoăn (nếu có) hoặc chia sẻ chung những đặc thù địa phương mình để thống nhất nghiệp vụ.

Về công tác tổ chức, chỉ đạo giám sát: Chất lượng của các cuộc điều tra thống kê nói chung cần phải luôn được nâng cao. Chính vì vậy, trong các cuộc điều tra này, việc kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện triệt để ngay từ việc tổ chức các lớp tập huấn đến công tác thu thập thông tin. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập phải được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin.

Tại Hội nghị tâp huấn, các đại biểu đã nghe về các nội dung như: Định hướng triển khai các cuộc điều tra năm 2024 và một số vấn đề vướng mắc trong triển khai điều tra; Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể năm 2024; Hướng dẫn điền phiếu điều tra và một số lưu ý về kiểm tra dữ liệu Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2024; Hướng dẫn sử dụng CAPI các chức năng và tiện ích trên trang điều hành tác nghiệp cá thể năm 2024; Thảo luận điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2024; Quy trình thu thập và hướng dẫn phiếu thu thập thông tin giá tiêu dùng năm gốc 2024; Hướng dẫn phần mềm quản lý giám sát thu thập thông tin giá tiêu dùng năm gốc 2024 và thu thập thông tin giá tiêu dùng năm gốc 2024 trên thiết bị điện tử; Thảo luận điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024; Giới thiệu một số nội dung chính của Phương án Điều tra lao động việc làm năm 2024; Một số lưu ý trong việc kiểm tra, làm sạch dữ liệu Điều tra lao động việc làm năm 2024; Thảo luận Điều tra lao động việc làm năm 2024.

 Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh các thể năm 2024, Điều tra giá tiêu dùng năm gốc, Điều tra lao động việc làm năm 2024 1

 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2024, Điều tra giá tiêu dùng năm gốc, Điều tra lao động việc làm năm 2024 là những cuộc điều tra khó của ngành Thống kê xét từ cả góc độ lý luận và thực tiễn triển khai. Vì vậy, để bảo đảm nắm bắt đầy đủ nghiệp vụ điều tra, sử dụng thành thạo và hiệu quả các phần mềm thu thập thông tin, phần mềm quản lý điều tra, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đề nghị Cục Thống kê cấp tỉnh: tiếp tục hướng dẫn các GSV, tổ trưởng, ĐTV nghiên cứu kỹ nội dung phiếu hỏi; cách thức thu thập và ghi chép thông tin trong các phần mềm điều tra để thực hiện đúng yêu cầu nội dung điều tra; Các Phòng: Thu thập thông tin Thống kê, Thống kê Kinh tế, Thống kê Xã hội, Thống kê Tổng hợp  phân công chủ trì, phối hợp thực hiện đầy đủ các chức năng của trang web hệ thống quản lý điều tra để làm sạch số liệu, hiệu chỉnh mã ngành và so sánh biểu đầu ra với các nguồn thông tin khác, nhằm bảo đảm chất lượng thông tin tốt. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị tập huấn, Cục TTDL, và các vụ liên quan tiếp thu, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn. Cục TTDL chủ trì, đầu mối giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện điều tra; chỉ đạo các Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I và II hoàn thiện các phần mềm điều tra ngay sau khi phát hiện các sai sót/bất cập. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát điều tra cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, sát sao và đầy đủ./.

 M.T

Nguồn tin: https://consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây