Page 2 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 2

Chỉ đạo biên soạn:
                          NGUYỄN VĂN TY
                    Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định

                         Tham gia biên soạn:
                      VŨ THỊ HƯỜNG - Phó Cục trưởng

                      PHẠM VĂN TỤ - Phó Cục trưởng

                HOÀNG VĂN ĐẢNG - Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp
                    NGUYỄN MINH SANG - PHẠM VĂN ĐIỆP

                    - TRẦN NGỌC LINH - LÊ THỊ SAO BĂNG
                    - Thống kê viên Phòng Thống kê Tổng hợp
                         và các phòng nghiệp vụ

                      CỤC THỐNG KÊ TỈNH NAM ĐỊNH

                              2
   1   2   3   4   5   6   7