Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ 4 diễn ra thành công tốt đẹp

Thứ ba - 23/04/2024 03:04
áng ngày 23/4/2024, tại Hà Nội, Hội Thống kê Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 (khóa IV).

Tham dự Đại hội có các đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Hội TKVN khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; các Chi hội trưởng Chi hội Thống kê; các Đại biểu chính thức được bầu từ các Chi hội Thống kê. Đại biểu khách mời, gồm: Đại diện đến từ Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số Hội Thống kê địa phương và một tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội thống kê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 với phương chân và chủ đề: “Hội tụ - Chuẩn mực thống kê - Phát triển”.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội TKVN Nguyễn Văn Tiến đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội TKVN khóa III; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khóa IV nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội TKVN đã chủ động vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội III đặt ra và đã đạt được những kết quả tích cực; từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội TKVN trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan.

Tổ chức bộ máy của Hội TKVN được kiện toàn, hoàn thiện; số hội viên tăng lên đáng kể so với nhiệm kỳ trước, đã thu hút được trên 100 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 371 người. Trong đó, gần 90% hội viên tri thức, 43,6% hội viên đang là công chức, viên chức trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, một số hội viên là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung. Quyền và nghĩa vụ hợp pháp của hội viên được đảm bảo, nhiều hội viên đã phát huy dân chủ, sáng tạo đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hội TKVN, ngành Thống kê và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hội TKVN đã tích cực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp theo các hoạt động nghiên cứu, tư vấn phản biện và giám định xã hội thông qua việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; góp phần vào sự nghiệp phát triển thống kê, khoa học và công nghệ nước nhà. Với những kết quả đã đạt được, năm 2023 Hội TKVN đã được đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ Thi đua.

Nhiệm kỳ 2024-2029 với phương châm và chủ đề “Hội tụ - Chuẩn mực thống kê - phát triển” đề ra mục tiêu tổng quát, Hội TKVN trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ trí thức về khoa học thống kê; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nhân tố quan trọng cùng với hệ thống thống kê nhà nước đưa thống kê trở thành công cụ quản lý xã hội minh bạch và hiệu quả. Mục tiêu cụ thể:

Về kiện toàn tổ chức, thu hút hội viên, quản trị Hội: 100% các đơn vị thuộc Hội được kiện toàn lãnh đạo và bố trí đủ nhân sự làm việc. Số hội viên kết nạp mới tăng từ 8-10% so với nhiệm kỳ 2018-2023. Vận động và thành lập mới từ 5-7 Chi hội Thống kê ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 100% số văn bản phát sinh trong nhiệm kỳ được tư liệu hóa, số hóa và lưu trữ ở dạng điện tử.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật thống kê, phấn đấu có từ 50-70 bài viết đăng tạp chí, chuyên san, trang thông tin điện tử; từ 02-03 cuốn sách về thống kê được biên soạn và phổ biến. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đáp ứng 100% yêu cầu, đề nghị của bộ, ngành về việc góp ý vào các dự thảo đề án, dự án, chiến lược, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Hội TKVN. Hoạt động nghiên cứu khoa học: Chủ trì thực hiện từ 03-05 nhiệm vụ khoa học. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Tổ chức ít nhất 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến thống kê, tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Về mở rộng quan hệ hợp tác: Có từ 03-04 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Hội TKVN với cơ quan, tổ chức trong nước; hướng dẫn, chia sẻ với một số địa phương về kinh nghiệm thành lập và hoạt động hội thống kê cấp tỉnh; tiếp cận và từng bước xây dựng mối quan hệ hợp tác với Hội thống kê một số nước trong khu vực ASEAN, Hội Thống kê Mỹ (ASA), Viện Thống kê quốc tế (ISI), Hiệp hội thống kê chính thức quốc tế (IAOS).

Để thực hiện các mục tiêu, Đại hội đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu gồm: Kiện toàn tổ chức, nâng cao vị thế Hội TKVN; Nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội TKVN; Tăng cường và mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đại diện Lãnh đạo TCTK tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã được nghe các Báo cáo trình bày và các tham luận nhằm góp phần xây dựng Hội TKVN ngày càng vững mạnh.

Với những thành tựu đã đạt được, Hội TKVN đã nhận được Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 do Liên Hiệp hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên Hiệp hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam biểu dương và ghi nhận các thành tựu đã đạt được và những đóng góp của Hội TKVN đối với Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ngành Thống kê trong thời gian qua. Qua đó, nhấn mạnh một số vấn đề Hội TKVn cần lưu ý như: tăng cường hoạt động về cung cấp chứng chỉ hành nghề thống kê; tăng cường hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội TKVN, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thống kê gửi tới Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Sau khi điểm qua những hoạt động nổi bật của Hội TKVN nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến bày tỏ sự đồng tình cao đối với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Hội TKVN đặt ra trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: (1) Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của Hội TKVN theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo từ cấp Trung ương Hội đến các Chi hội. (2) Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của Hội và Chi hội. (3) Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đội ngũ trí thức trở thành hội viên của Hội TKVN. Nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhất là hội viên trẻ. Chú trọng công tác cập nhật kiến thức và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, thống kê, tư vấn phản biện và giám định xã hội. (4) Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học; tư vấn, phản biện và cung cấp dịch vụ thống kê theo đúng Điều lệ Hội và quy định của pháp luật; tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp lý về lĩnh vực thống kê theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, bộ, ngành, địa phương. (5) Tuyên truyền, quảng bá về tôn chỉ, mục đích, địa vị pháp lý, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội và hội viên Hội TKVN. Đặc biệt, tuyên truyền nhằm tôn vinh nghề thống kê, đề cao trách nhiệm, nâng tầm và gìn giữ đạo đức nghề thống kê; nâng cao giá trị hội viên và vị thế Hội TKVN. (6) Phổ biến kết quả nghiên cứu, tư vấn phản biện, giám định xã hội do Hội TKVN thực hiện và các tài liệu về phương pháp thống kê mới, thống kê hiện đại và thực hành thống kê tốt của cơ quan thống kê Liên hợp quốc (UNSD); phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê. (7) Xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa Hội TKVN với các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước. Tăng cường hợp tác với cơ quan thống kê trung ương ở một số lĩnh vực, như: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê; nghiên cứu khoa học thống kê, tư vấn và phản biện. 

Phó Tổng cục trưởng tin tưởng và kỳ vọng, sau Đại hội này, Hội TKVN sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nói chung, khoa học thống kê nói riêng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thống kê. Tổng cục Thống kê sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện để Hội Thống kê Việt Nam tham gia phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ về các hoạt động nghiệp vụ thống kê trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 Hội TKVN khóa IV gồm 19 đồng chí.

 
 Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029; trong đó, thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Thống kê Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và Báo cáo tổng hợp ý kiến giải trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội TKVN; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội TKVN khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo thu, chi tài chính của Hội TKVN khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua số lượng và bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội TKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, thông qua số lượng vào bầu 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Hội TKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội giao Ban Chấp hành Hội TKVN khóa IV bầu các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Hội TKVN; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động toàn khóa, từng năm; tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam (TKVN) lần thứ 4 với phương châm và chủ đề: “Hội tụ - Chuẩn mực thống kê - Phát triển” diễn ra thành công tốt đẹp./.
Một số hình ảnh Đại hội:
 
                                                                                                                                 Thu Hiền

Nguồn tin: https://consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây