LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ GIAI ĐOẠN II TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Thứ hai - 11/07/2022 20:52
Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II, đúng ngày 1/7/2021, hầu hết địa phương trên cả nước đã tổ chức Lễ ra quân triển khai thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế. Ban chỉ đạo Trung ương đã thành lập các đoàn công tác tham dự Lễ ra quân tại một số địa phương.

Tham dự buổi lễ ra quân tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, về phía Tổng cục Thống kê có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Nam Định; lãnh đạo các phòng ban có liên quan. Về phía UBND tỉnh, có ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định; thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; đại diện lãnh đạo TP. Nam Định, phường Lộc Vượng - nơi tổ chức Lễ ra quân; đại diện điều tra viên, giám sát viên cùng một số cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 46 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó riêng tại tỉnh Nam Định có khoảng 105 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (chiếm 2,1% cả nước) và 2,5 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (chiếm 5,5% cả nước).

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nêu rõ, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 10 năm và 5 năm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội. Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương, số liệu thống kê từ các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê (trong đó có Tổng điều tra kinh tế năm 2021) đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá hiện trạng và tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển.

 

Với ý nghĩa quan trọng đó, để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, ông Nguyễn Trung Tiến yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và các điều tra viên trên địa bàn tỉnh Nam Định quán triệt một số nội dung:

 

Một là, đối với Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, xã, cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền Tổng điều tra tới các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và toàn thể người dân; Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin Tổng điều tra bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; Ban Chỉ đạo các cấp cần thường xuyên truy cập vào Trang thông tin quản lý, điều hành của Tổng điều tra để nắm tiến độ, chất lượng thông tin và tổng hợp số liệu nhanh của Tổng điều tra phục vụ nhiệm vụ; Hỗ trợ kịp thời các giám sát viên, điều tra viên thống kê để xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn; Chỉ đạo tổ chức thu thập thông tin theo đúng kế hoạch, hoặc sớm hơn kế hoạch. Trong tình hình dịch tại tỉnh Nam Định đang được kiểm soát tốt, đây là cơ hội để thúc đẩy nhanh công tác thu thập thông tin hoàn thành sớm nhiệm vụ Tổng điều tra...

 

Hai là, đối với điều tra viên thống kê cần tuân thủ các quy định và quy trình Tổng điều tra, trong đó phải đến gặp trực tiếp chủ cơ sở để phỏng vấn và quan sát hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hoạt động của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để ghi chép thông tin. Mỗi điều tra viên thống kê là một tuyên truyền viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các điều tra viên thống kê phải luôn phải nâng cao công tác phòng chống dịch trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Ông Nguyễn Trung Tiến cũng đặc biệt lưu ý Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tỉnh, huyện, xã, giám sát viên, điều tra viên và các lực lượng tham gia Tổng điều tra thực hiện mục tiêu kép: Tổ chức thành công việc thu thập thông tin tại địa bàn và bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, quy định của Trung ương, địa phương và của Bộ Y tế.

Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh Nam Định phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định cho biết: Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt giai đoạn I cuộc Tổng điều tra đảm bảo thời gian và chất lượng. Theo đó, đã hoàn thành công tác thu thập thông tin của 7.932 doanh nghiệp trước ngày 30/5/2021; 945 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trước ngày 30/4/2021.

Đại biểu tham dự tại Lễ ra quân

 

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II, đúng ngày 1/7/2021, hầu hết địa phương trên cả nước đã tổ chức Lễ ra quân triển khai thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế. Ban chỉ đạo Trung ương đã thành lập các đoàn công tác tham dự Lễ ra quân tại một số địa phương.

 

Tham dự buổi lễ ra quân tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, về phía Tổng cục Thống kê có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Nam Định; lãnh đạo các phòng ban có liên quan. Về phía UBND tỉnh, có ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định; thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; đại diện lãnh đạo TP. Nam Định, phường Lộc Vượng - nơi tổ chức Lễ ra quân; đại diện điều tra viên, giám sát viên cùng một số cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 46 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó riêng tại tỉnh Nam Định có khoảng 105 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (chiếm 2,1% cả nước) và 2,5 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (chiếm 5,5% cả nước).

 

 

 

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại lễ ra quân

 

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nêu rõ, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 10 năm và 5 năm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội. Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương, số liệu thống kê từ các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê (trong đó có Tổng điều tra kinh tế năm 2021) đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá hiện trạng và tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển.

 

Với ý nghĩa quan trọng đó, để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, ông Nguyễn Trung Tiến yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và các điều tra viên trên địa bàn tỉnh Nam Định quán triệt một số nội dung:

 

Một là, đối với Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, xã, cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền Tổng điều tra tới các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và toàn thể người dân; Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin Tổng điều tra bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; Ban Chỉ đạo các cấp cần thường xuyên truy cập vào Trang thông tin quản lý, điều hành của Tổng điều tra để nắm tiến độ, chất lượng thông tin và tổng hợp số liệu nhanh của Tổng điều tra phục vụ nhiệm vụ; Hỗ trợ kịp thời các giám sát viên, điều tra viên thống kê để xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn; Chỉ đạo tổ chức thu thập thông tin theo đúng kế hoạch, hoặc sớm hơn kế hoạch. Trong tình hình dịch tại tỉnh Nam Định đang được kiểm soát tốt, đây là cơ hội để thúc đẩy nhanh công tác thu thập thông tin hoàn thành sớm nhiệm vụ Tổng điều tra...

 

Hai là, đối với điều tra viên thống kê cần tuân thủ các quy định và quy trình Tổng điều tra, trong đó phải đến gặp trực tiếp chủ cơ sở để phỏng vấn và quan sát hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hoạt động của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để ghi chép thông tin. Mỗi điều tra viên thống kê là một tuyên truyền viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các điều tra viên thống kê phải luôn phải nâng cao công tác phòng chống dịch trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Ông Nguyễn Trung Tiến cũng đặc biệt lưu ý Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tỉnh, huyện, xã, giám sát viên, điều tra viên và các lực lượng tham gia Tổng điều tra thực hiện mục tiêu kép: Tổ chức thành công việc thu thập thông tin tại địa bàn và bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, quy định của Trung ương, địa phương và của Bộ Y tế.

 

 

 

Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh Nam Định phát biểu tại lễ ra quân

 

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định cho biết: Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt giai đoạn I cuộc Tổng điều tra đảm bảo thời gian và chất lượng. Theo đó, đã hoàn thành công tác thu thập thông tin của 7.932 doanh nghiệp trước ngày 30/5/2021; 945 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trước ngày 30/4/2021.

 

 

 

Đại biểu tham dự tại Lễ ra quân

Đối với công tác chuẩn bị giai đoạn II Tổng điều tra, tỉnh đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Toàn tỉnh đã tổ chức rà soát, cập nhật danh sách 105,5 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 2.252 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tuyển chọn và tổ chức tập huấn cho 726 điều tra viên trong toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 25/6/2021. Triển khai tốt công tác tuyên truyền Tổng điều tra tới BCĐ các cấp.

Để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin giai đoạn II Tổng điều tra kinh tế năm 2021,  Phó chủ tịch Trần Lê Đoài yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra với các hình thức đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Tổng điều tra và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho điều tra viên. Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã căn cứ điều kiện thực tế trong điều kiện phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho điều tra viên, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các điều tra thực hiện nhiệm vụ. Điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn được phân công đảm bảo chất lượng và tiến độ điều tra. Công tác kiểm tra, giám sát các khâu công việc, nhất là thu thập số liệu ở cơ sở phải được Ban Chỉ đạo các cấp tiến hành thường xuyên chặt chẽ ở tất cả các địa bàn, các điều tra viên nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh và khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng điều tra.

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Ty cho biết thêm, công tác triển khai Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh khá thuận lợi cả về điều kiện giao thông, địa hình, quy mô doanh nghiệp không quá lớn, quy mô hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo tín ngưỡng thuộc loại khá... công tác thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh triển khai bài bản, đúng phương án, đúng tiến độ, việc phân công giám sát thực hiện khoa học, theo đó phân công cụ thể từng nhóm đối tượng điều tra cho các phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê phụ trách chủ động giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thu thập thông tin Tổng điều tra.

 

Sau Lễ ra quân tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương  đã thực hiện giám sát điều tra tại địa bàn đình Tức Mặc và hộ dân kinh doanh tại tổ 23, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điều tra viên đến điều tra tại Đình Tức Mặc , phường Lộc Vượng, TP.Nam Định

Đoàn giám sát BCĐ TĐT Trung ương cùng điều tra viên đến điều tra hộ kinh doanh cá thể
tại tổ 23, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây