Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Thứ tư - 27/07/2022 06:42

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp tháng Bảy với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cày bừa, gieo cấy lúa và các cây rau màu vụ Mùa. Chăn nuôi phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Ngành thủy sản tiếp tục đẩy mạnh phát triển, khai thác các lợi thế sản xuất của địa phương. Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng gặp khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường và giá vật tư đầu vào cho sản xuất ở mức cao.

a. Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất vụ Xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng 82.846 ha cây hàng năm các loại, giảm 0,9% (-732 ha) so với vụ xuân năm 2021; gồm 71.007 ha lúa và 11.839 ha rau màu các loại. Diện tích giảm chủ yếu do diện tích đất lúa bỏ hoang, một số diện tích đất lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,…

Sản xuất vụ Mùa 2022 diễn ra trong điều kiện vụ Xuân năm 2022 kết thúc muộn hơn vụ Xuân năm trước từ 7-10 ngày, làm ảnh hưởng đến khung thời vụ sản xuất. Tính đến ngày 15/7/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 32.158 ha lúa và 7.000 ha cây hàng năm các loại, trong đó 872 ha ngô, 350 ha khoai lang, 585 ha đậu tương, 550 ha lạc, 1.525 ha cây rau màu các loại.

Chăn nuôi: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện ổ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chăn nuôi lợn dần phục hồi; chăn nuôi gia cầm phát triển. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn ở mức cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất của người chăn nuôi.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 628 tấn, tăng 1,9% (+12 tấn); sản lượng thịt bò hơi 1.931 tấn, tăng 0,5% (+9 tấn); sản lượng thịt lợn hơi 90.832 tấn, tăng 0,7% (+670 tấn); sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng 20.182 tấn, tăng 8,1% (+1.519 tấn) so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng trứng gia cầm 273.009 nghìn quả, tăng 12,0% (+29.160 nghìn quả) so với cùng kỳ năm 2021.

b. Lâm nghiệp

Sản lượng gỗ khai thác 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2.673 m3, tăng 0,6% (+16 m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 6.943 Ste, tăng 0,6% (+40 Ste) so với cùng kỳ năm 2021.

c. Thuỷ sản

Trong tháng, hoạt động khai thác được các cơ sở đẩy mạnh nhằm nâng cao sản lượng thuỷ sản và hiệu quả kinh tế. Nuôi trồng thuỷ sản duy trì ổn định, chú trọng phát triển sản xuất các đối tượng nuôi chủ lực cho năng suất cao.

Sản lượng thuỷ sản tháng 7/2022 ước đạt 15.016 tấn, tăng 4,7% (+678 tấn) so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thuỷ sản khai thác 4.900 tấn, tăng 2,1% (+102 tấn); thuỷ sản nuôi trồng 10.116 tấn, tăng 6,0% (+576 tấn). Tính chung 7 tháng đầu năm, sản lượng thuỷ sản ước đạt 104.796 tấn, tăng 4,6% (+4.627 tấn) so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Thuỷ sản khai thác 36.174 tấn, tăng 2,0% (+719 tấn); thuỷ sản nuôi trồng 68.622 tấn, tăng 6,0% (+3.908 tấn).

2. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 3,23% so với tháng trước và tăng 16,03% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung bảy tháng đầu năm 2022, IIP tăng 13,80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,10%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 ước tăng 3,23% so với tháng trước và tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,44%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,25%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,35%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,26% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,80% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,10%, đóng góp 13,61 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,41%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,34%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,29%, làm giảm 0,01 điểm phần trăm.

Một số ngành công nghiệp cấp II chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh duy trì sản xuất ổn định và có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất trang phục tăng 20,66%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 48,73%; dệt tăng 10,40%; sản xuất đồ uống tăng 19,68%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 13,15%… Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 5,7%; sản xuất xe có động cơ giảm 37,49%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 42,06%.

3. Đầu tư và xây dựng

Tháng Bảy, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí và phân bổ vốn; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, giá vật liệu xây dựng tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các công trình. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh bảy tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 51,7% so với kế hoạch năm, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

4. Thương mại, giá cả, dịch vụ

a. Tình hình nội thương 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 7/2022 tiếp tục đà phục hồi tích cực, nhất là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Bảy tăng 15,9% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2022 ước đạt 4.974 tỷ đồng, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thương nghiệp 4.426 tỷ đồng, tương đương tháng trước; lưu trú và ăn uống 296 tỷ đồng, giảm 0,7%; du lịch lữ hành 1 tỷ đồng, giảm 1,7%; dịch vụ khác 251 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 34.378 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: 

b. Xuất, nhập khẩu

Trong tháng Bảy, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 409 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 2.562 triệu USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 722 triệu USD.

Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2022 ước đạt 279 triệu USD, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 19,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1.642 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực Nhà nước 35 triệu USD, tăng 9,6%; khu vực ngoài Nhà nước 468 triệu USD, tăng 28,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.139 triệu USD, tăng 11,5%. 

Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2022 ước đạt 130 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng trước và giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, trị giá hàng hóa nhập khẩu ước đạt 920 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực Nhà nước 19 triệu USD, giảm 31,2%; khu vực ngoài Nhà nước 249 triệu USD, tăng 15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 652 triệu USD, tăng 14,0%. 

c. Giá cả

Giá thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 0,61% so với tháng trước và tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong mức tăng 0,61% của CPI tháng 7/2022 so với tháng trước có 08 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng; 01 nhóm giá giảm và 02 nhóm giá ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân 7 tháng đầu năm 2022 tăng 2,72% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân 7 tháng năm 2022, chỉ số giá vàng tăng 18,45%; chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,06% so với cùng kỳ năm trước.

d. Giao thông vận tải

Hoạt động vận tải tháng Bảy duy trì đà hồi phục với số lượt hành khách vận chuyển tăng 3,8% và luân chuyển tăng 4,4% so với tháng trước do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao; hàng hóa vận chuyển tăng 5,3% và luân chuyển tăng 3,5% đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình phục hồi còn gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu ở mức cao làm chi phí hoạt động tăng cao.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Trong tháng 7, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trên thị trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nên nhìn chung đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định và được cải thiện. 

Thực hiện chính sách với người có công: Trong tháng 6/2022, Sở Lao  động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết chế độ chính sách cho 4.037 trường hợp người có công và thân nhân người có công, lập thủ tục, giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám giám định đối với 04 trường hợp; vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.... tham gia xây dựng, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022; trình UBND tỉnh phê duyệt  quà tặng bằng tiền mặt cho người có công và thân nhân liệt sỹ. Các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

 

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Linh - Phòng TK Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây