Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2023

Thứ bảy - 25/02/2023 21:27

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 02/2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân. Hoạt động chăn nuôi được duy trì; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Sản xuất thuỷ sản phát triển ổn định, khai thác các lợi thế của địa phương.

a. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương thu hoạch xong các loại cây rau màu vụ Đông và tập trung gieo cấy lúa, rau màu các loại vụ Xuân đảm bảo tiến độ trong khung thời vụ tốt nhất.

Sản xuất vụ Đông: Toàn tỉnh gieo trồng 9.603 ha cây rau màu các loại, tăng 1,7% so với vụ Đông năm 2022. Trong đó, ngô 1.036 ha, giảm 2,3%; khoai lang 268 ha, giảm 0,7%; khoai tây 1.783 ha, giảm 0,7%; đậu tương 68 ha, giảm 2,9%; lạc 83 ha, giảm 0,7%; rau các loại 5.508 ha, tăng 0,6%; cây hàng năm khác 417 ha, tăng 65,9%. Đến nay, các địa phương trong tỉnh cơ bản thu hoạch xong cây vụ Đông. Theo đánh giá, năng suất các loại cây trồng tương đương với năm trước.

Sản xuất vụ Xuân: Theo kế hoạch, vụ Xuân toàn tỉnh gieo cấy 71.200 ha lúa bằng các giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ tốt. Để sản xuất vụ Xuân 2023 giành thắng lợi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất thuận và dịch hại gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, sạ đúng lịch, phấn đấu đến ngày 25/02 cơ bản hoàn thành; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tích cực chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Theo báo cáo Sở Nông nghiệp, tính đến ngày 22/02, toàn tỉnh gieo và sạ được 99% diện tích lúa, 87% diện tích cây rau màu các loại.

Chăn nuôi và thú y: Dự ước tháng 02/2023, đàn trâu có 7.702 con, tăng 0,5%; đàn bò 28.169 con, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đàn lợn 640.490 con, giảm 0,4%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 02/2023 ước đạt 15.028 tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 86 kg/con.

Đàn gia cầm 9.405 nghìn con, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó đàn gà 6.796 nghìn con, tăng 2,5%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 32.089 tấn, giảm 0,3%; sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng 6.970 tấn, tăng 6,1%. Sản lượng trứng gia cầm 86.039 nghìn quả, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022.

b. Lâm nghiệp

Sản lượng gỗ khai thác tháng 02/2023 ước đạt 328 m3, tăng 0,9%; sản lượng củi ước đạt 663 ste, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng gỗ và lâm sản khai thác trên địa bàn tỉnh không lớn, chủ yếu được khai thác từ diện tích cây phân tán.

c. Thuỷ sản

Dự ước sản lượng thuỷ sản tháng 02/2023 đạt 13.865 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 9.774 tấn, tăng 5,3%; khai thác 4.091 tấn, tăng 2,0%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng thuỷ sản đạt 26.680 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 18.493 tấn, tăng 5,3%; khai thác 8.187 tấn, tăng 1,9%.

2. Sản xuất công nghiệp

a. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra trong tháng Một nên số ngày làm việc tháng 02/2023 nhiều hơn 4-8 ngày so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, mặt khác các doanh nghiệp đảm bảo được đơn hàng ngay từ đầu năm do đó sản xuất công nghiệp tháng Hai đạt mức tăng khá. Ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2023 tăng 27,92% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, IIP tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2023 ước tăng 27,92% so với tháng trước và tăng 35,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 32,41%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 28,52%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 21,18%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,69% so với tháng trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,99%, đóng góp 9,67 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,01%, đóng góp 0,14 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,48%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 17,66%, làm giảm 0,06 điểm phần trăm.

3. Đầu tư và xây dựng

Ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà thầu đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch vốn được giao. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 10,3% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02/2023 ước thực hiện 477 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch năm, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 442 tỷ đồng, đạt 5,7%, tăng 39,5%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 17 tỷ đồng, đạt 3,6%, tăng 115,3%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp xã 18 tỷ đồng, đạt 6,5%, tăng 69,3%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 883 tỷ đồng, đạt 10,3% kế hoạch năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 815 tỷ đồng, đạt 10,4%, tăng 7,8%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 33 tỷ đồng, đạt 6,8%, tăng 121,6%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp xã 35 tỷ đồng, đạt 12,5%, tăng 27,4%.

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm ước đạt 1.381 tỷ đồng, bằng 14,5% dự toán năm. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi trả các khoản lương, lương hưu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

5. Thương mại, dịch vụ, giá cả

a. Tình hình nội thương

Tháng Hai là tháng sau Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng không sôi động như những tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2023 giảm 10,4% so với tháng trước và tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2023 ước đạt 5.209 tỷ đồng, giảm 10,4% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Thương nghiệp 4.617 tỷ đồng, giảm 11,1%; lưu trú và ăn uống 319 tỷ đồng, giảm 3,6%; du lịch lữ hành 1 tỷ đồng, tăng 0,9%; dịch vụ khác 272 tỷ đồng, giảm 6,1% so với tháng trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng đầu năm 2023 có quy mô cũng như tốc độ tăng đều cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 11.023 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động:

b. Xuất, nhập khẩu

Tháng Hai, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 420 triệu USD, tăng 62,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 676 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2022; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 186 triệu USD.

c. Giá cả

Tháng Hai, các trường Mầm non, THCS, THPT công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục điều chỉnh giảm mức học phí theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ; giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu giảm theo quy luật tiêu dùng sau Tết là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2023 giảm 0,77% so với tháng trước; tăng 3,26% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân 02 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước.

d. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách tháng Hai giảm so với tháng trước khi nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán chủ yếu diễn ra trong tháng Một; vận tải hàng hóa tăng do vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết. Hành khách vận chuyển tháng 02/2023 giảm 9,8% và luân chuyển giảm 11,9% so với tháng trước; hàng hóa vận chuyển tăng 7,3% và luân chuyển tăng 9,0%.

.II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Đời sống dân cư

Trong tháng qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thị trường hàng hóa phục vụ Tết phong phú, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ổn định.

Thực hiện chính sách với người có công: Mỗi dịp Tết đến, xuân về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân của họ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh quan tâm bằng các hành động thiết thực vi tng s 116.955 sut quà, tr giá 47 t đồng, gm: Quà Ch tch nước tng người có công 58.483 sut vi s tin 17,8 t đồng; Quà Tnh y - HĐND - UBND - UBMTTQ tnh 58.472 sut quà cho đối tượng người có công và thân nhân lit s vi s tin 29,2 t đồng.

Công tác bảo trợ xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thực hiện tốt chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho các diện đối tượng đang quản lý tại Trung tâm.

Việc chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội được các cấp, các ngành của tỉnh tích cực thực hiện. Các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức phù hợp ủng hộ tiền, gạo, thực phẩm, bánh chưng, nhu yếu phẩm thiết yếu; quần áo ấm, khám chữa bệnh, cấp thuốc, tu sửa nhà dột nát. Kết quả, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đi thăm, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội 152.300 suất quà, trị giá hơn 43,42 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Liinh - Phòng TK Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây