Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022

Thứ năm - 25/08/2022 22:32

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp tháng 8/2022 tập trung hoàn thành gieo trồng và chăm sóc cây hàng năm vụ Mùa. Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt trên đàn gia súc, gia cầm. Ngành thủy sản đẩy mạnh phát triển, khai thác lợi thế sản xuất của địa phương. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều trong tháng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng.

a. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Vụ Mùa năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng 80.888 ha cây hàng năm các loại, giảm 1,0% (-850 ha) so với vụ Mùa năm 2021; trong đó 72.002 ha lúa và 8.886 ha cây rau màu các loại.

Diện tích gieo trồng lúa vụ Mùa đạt 72.002 ha, giảm 1,5% (-1.119 ha) so với vụ Mùa năm 2021. Diện tích lúa giảm chủ yếu do bỏ hoang, một số diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp, trồng cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản. Diện tích lúa giảm nhiều ở huyện Ý Yên (338 ha), Trực Ninh (227 ha), Mỹ Lộc (212 ha), Giao Thủy (150 ha). Hiện nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc chăm sóc đợt 1, đang tiến hành chăm sóc đợt 2.

Chăn nuôi: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện ổ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chăn nuôi lợn dần phục hồi; chăn nuôi gia cầm phát triển. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn ở mức cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất của người chăn nuôi.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 659 tấn, tăng 1,9% (+12 tấn); sản lượng thịt bò hơi 2.127 tấn, tăng 0,5% (+10 tấn); sản lượng thịt lợn hơi 102.274 tấn, tăng 0,7% (+714 tấn); sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng 23.056 tấn, tăng 7,7% (+1.657 tấn) so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng trứng gia cầm 308.879 nghìn quả, tăng 9,5% (+26.900 nghìn quả) so với cùng kỳ năm 2021.

b. Lâm nghiệp

Sản lượng gỗ khai thác 8 tháng năm 2022 ước đạt 2.880 m3, tăng 0,6% (+18 m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 7.971 Ste, tăng 0,6% (+46 Ste) so với cùng kỳ năm 2021.

c. Thuỷ sản

Sản lượng thuỷ sản tháng 8/2022 ước đạt 17.311 tấn, tăng 5,1% (+834 tấn) so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thuỷ sản khai thác 4.562 tấn, tăng 2,2% (+96 tấn); thuỷ sản nuôi trồng 12.749 tấn, tăng 6,1% (+738 tấn). Tính chung 8 tháng, sản lượng thuỷ sản ước đạt 122.107 tấn, tăng 4,7% (+5.461 tấn) so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Thuỷ sản khai thác 40.736 tấn, tăng 2,0% (+815 tấn); thuỷ sản nuôi trồng 81.371 tấn, tăng 6,1% (+4.646 tấn).

2. Sản xuất công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp tháng Tám phát triển ổn định, các doanh nghiệp tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất và hoàn thành đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Tính chung 8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 13,93% so với cùng kỳ năm trước , trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tăng 14,23%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2022 ước tăng 0,99% so với tháng trước và tăng 15,05% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,20%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,07%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 3,13%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,48%.

Tính chung 8 tháng, IIP tăng 13,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,23%, đóng góp 13,74 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,29%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,42%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 4,14%, làm giảm 0,01 điểm phần trăm.

3. Đầu tư và xây dựng

Tháng Tám, các ngành chức năng tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng và thực hiện thủ tục các dự án, công trình trọng điểm. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu xây dựng ở mức cao và quá trình triển khai thủ tục đầu tư của một số dự án còn chậm nên khối lượng thực hiện vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thấp hơn so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công đạt 60,2% so với kế hoạch năm, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2022 ước thực hiện 438 tỷ đồng, đạt 9,0% kế hoạch năm, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 2.929 tỷ đồng, đạt 60,2% kế hoạch năm, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 2.715 tỷ đồng, đạt 60,3%, giảm 9,2%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 103 tỷ đồng, đạt 52,1%, tăng 7,8%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp xã 111 tỷ đồng, đạt 69,3%, giảm 45,4%.

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2022 đạt 80,3% dự toán năm và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Thương mại, dịch vụ, giá cả

a. Tình hình nội thương 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 8/2022 phục hồi nhanh ở tất cả các ngành, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,4% so cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống gấp 1,4 lần và dịch vụ du lịch lữ hành gấp 5,5 lần. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2022 ước đạt 4.865 tỷ đồng, giảm 2,0% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng năm 2022 có quy mô cũng như tốc độ tăng đều cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 39.233 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: 

b. Xuất, nhập khẩu

Hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2022 tăng khá với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 438 triệu USD, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh xuất khẩu các đơn hàng theo hợp đồng. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3.007 triệu USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 877 triệu USD.

c. Giá cả

Nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng; giá thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 3,94% so với cùng kỳ năm trước. 

d. Giao thông vận tải

Hoạt động vận tải tháng Tám duy trì đà hồi phục với những kết quả tích cực cả về vận tải hành khách và hàng hóa. Vận tải hành khách có số lượt hành khách vận chuyển tăng 6,5% và luân chuyển tăng 6,9% so với tháng trước; hàng hóa vận chuyển tăng 1,5% và luân chuyển tăng 3,0% đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Trong tháng 8, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh sản xuất và lưu thông hàng hóa trên thị trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nên đời sống của dân cư trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định.

Thực hiện chính sách với người có công: Trong tháng 7/2022, Sở Lao  động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết chế độ chính sách cho 1.041 trường hợp người có công và thân nhân người có công, lập thủ tục, giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám giám định đối với 06 trường hợp; tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)  biểu dương người có công và tập thể tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Tính đến hết ngày 12/7/2022, có 26 đơn vị ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 với số tiền 161,7 triệu đồng.

 

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Linh - Phòng Thống kê Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây